Fréttir: Fjármál

Málstofa um fjármál íslenskra sveitarfélaga

Lesa meira

Viðmiðunarfjárhæðir opinberra innkaupa hafa breyst

Lesa meira

Skýrsla um breytt fyrirkomulag vegna fasteigna hjúkrunarheimila

Lesa meira

Lykiltölur um leik- og grunnskóla

Lesa meira

Þróun tekna eftir svæðum birt í nýrri skýrslu og mælaborði Byggðastofnunar

Lesa meira

Ný reglugerð um opinber innkaup á vistvænum og orkunýtnum ökutækjum

Lesa meira

Rekstrarkostnaður á heilsdagsígildi í leikskólum sveitarfélaga 2022

Lesa meira

Mikilvægt að horft sé til samstillts átaks til að kveða niður verðbólguna

Lesa meira

Rekstrarkostnaður á nemanda í grunnskólum 2022

Lesa meira

Viðmiðunargjaldskrá leikskóla 2023

Lesa meira

Fjármálaráðstefnan heldur áfram

Lesa meira

Sveitarfélögin eru hornsteinn lýðræðisins

Lesa meira

Áskoranir og tækifæri fram undan á Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga

Lesa meira

Ársreikningar A-hluta sveitarfélaga 2022

Lesa meira

Samkomulag um fjármál 2024-2028

Lesa meira

Skiptar skoðanir um breytingar á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Lesa meira

Óskað eftir sveitarfélögum til að innleiða Borgað þegar hent er

Lesa meira

Breytingar á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga kynntar í samráðsgátt

Lesa meira

Staðgreiðslutekjur sveitarfélaga hækkuðu um tæp 12 prósent milli ára

Lesa meira

Fyrsti fundur nýrrar ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Lesa meira

Breyttar viðmiðunarfjárhæðir vegna félagslegra íbúða og breytingar á framkvæmd opinbers húsnæðisstuðnings

Lesa meira

Lykiltölur um leik- og grunnskóla

Lesa meira

Batnandi hagur en áfram hallarekstur

Lesa meira

Rekstrarkostnaður á heilsdagsígildi í leikskólum sveitarfélaga 2021

Lesa meira

Umsögn sambandsins um fyrirhugað frumvarp um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

Lesa meira

Rekstrarkostnaður á nemanda í grunnskólum 2021

Lesa meira

Breytingar á lögum um lífeyrisréttindi

Lesa meira

Viðmiðunargjaldskrá leikskóla 2022

Lesa meira

Umsögn um fjárlagafrumvarp 2023

Lesa meira

Áskoranir í uppbyggingamálum – Reynsla Mosfellsbæjar

Lesa meira

Endurskoðun á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Lesa meira

Vanfjármögnun er meginorsök fjárhagsvanda margra sveitarfélaga

Lesa meira

Viðmiðunargjaldskrá grunnskóla 2022

Lesa meira

Áframhaldandi hallarekstur

Lesa meira

Umsóknir vegna framkvæmda á ferðamannastöðum á árinu 2023

Lesa meira

Ráðist í endurskoðun á mats- og greiðslukerfi hjúkrunarheimila

Lesa meira

Vorskýrsla Kjaratölfræðinefndar komin út

Lesa meira

Enginn afgangur af rekstri

Lesa meira

Starfskjör sveitarstjórnarfólks könnuð

Lesa meira

Skipar starfshóp sem á að móta tillögur varðandi kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk

Lesa meira

Afkoman slök en betri en reiknað var með

Lesa meira

Samkomulag um afkomumarkmið og efnahag sveitarfélaga 2023-2027

Lesa meira

Niðurstöður könnunar um mönnunarviðmið og innritunaraldur í leikskólum

Lesa meira

Sameiginlegt útboð á vátryggingum

Lesa meira

Sveitarfélög geta ekki haldið áfram á sömu braut

Lesa meira

Úthlutanir stofnframlaga

Lesa meira

Um 34% samdráttur atvinnutekna í ferðaþjónustu á árinu 2020

Lesa meira

Lykiltölur úr rekstri sveitarfélaga 2020

Lesa meira

Rekstrarkostnaður á heilsdagsígildi í leikskólum sveitarfélaga 2020

Lesa meira

Virðisaukaskattur endurgreiddur vegna vinnu við lóðaframkvæmdir

Lesa meira

Viðmiðunargjaldskrá leikskóla 2021

Lesa meira

Rekstrarkostnaður á nemanda í grunnskólum 2020

Lesa meira

Ný skýrsla frá Kjaratölfræðinefnd kynnt á fimmtudag

Lesa meira

Útboð á slökkviliðsbílum

Lesa meira

Skiptar skoðanir um fyrirhugaða breytingu á úthlutun tekjujöfnunarframlaga

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til umsagnar í samráðsgátt

Lesa meira

Heimsfaraldur í heimabyggð og borg

Lesa meira

Miklar áskoranir fram undan í rekstri sveitarfélaga

Lesa meira

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga í beinni útsendingu

Lesa meira

Viðmiðunargjaldskrá grunnskóla 2021

Lesa meira

Fjárhagsstaða sveitarfélaga versnar enn

Lesa meira

Nýtt yfirlit um fjárhagslega aðstoð vegna sameiningar sveitarfélaga

Lesa meira

Skýrsla um ráðstöfun fjármuna í grunnskólum

Lesa meira

Ársreikningar sveitarfélaga 2020 A hluti

Lesa meira

Fasteignagjöld viðmiðunareigna

Lesa meira

Ársreikningar 2020 – Staðan erfið en skárri en óttast var

Lesa meira

Umsögn um frumvarp um hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóða og tilgreinda séreign

Lesa meira

Ný skýrsla frá Kjaratölfræðinefnd

Lesa meira

Daggjöldin duga ekki

Lesa meira

Lóðarleigusamningar – Tillaga að heildarlöggjöf

Lesa meira

Hefjum störf

Lesa meira

Gögn um staðgreiðsluskyldar tekjur aðgengileg á vef sambandsins

Lesa meira

Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga 2021-2024

Lesa meira

Ráðningarstyrkir vinnumálastofnunar

Lesa meira

5,5 milljarðar á tíu árum í framkvæmdir úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða

Lesa meira

Útsvar í staðgreiðslu hækkar um 4% milli ára

Lesa meira

Álagning fasteignaskatta lækkar

Lesa meira

Lykiltölur um leik- og grunnskóla

Lesa meira

Ítarlegar upplýsingar um stærsta tekjustofn sveitarfélaga

Lesa meira

Tíðindi af opinberum innkaupum

Lesa meira

Lykiltölur úr rekstri sveitarfélaga 2019

Lesa meira

Ráðstefnan sem dróst á langinn

Lesa meira

Rekstrarkostnaður á heilsdagsígildi í leikskólum 2019

Lesa meira

Staðgreiðsla útsvars 2020

Lesa meira

Árbók sveitarfélaga 2020 komin út

Lesa meira

Viðmiðunargjaldskrá leikskóla 2020

Lesa meira

Helstu kröfur sambandsins í umsögn um fjármálaáætlun og fjárlagafrumvarp

Lesa meira

Rekstrarkostnaður á nemanda í grunnskólum 2019

Lesa meira

Viðmiðunargjaldskrá grunnskóla 2020

Lesa meira

Neikvæð áhrif Covid-19 á landsframleiðslu í Evrópu

Lesa meira

Samkomulag um afkomumarkmið og efnahag sveitarfélaga fyrir árin 2021-2025

Lesa meira

Nýjar leiðbeiningar um opinber innkaup: Skyldulesning fyrir alla sem vinna við opinber innkaup

Lesa meira

Gjörbreytt staða opinbera fjármálakerfisins

Lesa meira

Horfur á vinnumarkaði

Lesa meira

Breyttir starfshættir sveitarfélaga

Lesa meira

Afkoma sveitarfélaga og horfur

Lesa meira

Fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga í skugga COVID 19

Lesa meira

Ríkissjóður ber hitann og þungann af öllum mótvægisaðgerðum vegna COVID 19

Lesa meira

Þetta er ekki búið

Lesa meira

Áhrif COVID á sveitarfélög og ríki

Lesa meira

Samkomulag við ríkið um aukin framlög

Lesa meira

Víðtækur stuðningur við norræn sveitarfélög

Lesa meira

Fjárhagsstaða sveitarfélaga versnar til muna

Lesa meira

Auglýst eftir umsóknum í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða

Lesa meira

Kynning á skýrslu kjaratölfræðinefndar

Lesa meira

Niðurstöður ársreiknininga sveitarfélaga 2019 liggja fyrir

Lesa meira

Sveitarfélög misjafnlega í stakk búin til að takst á við Covid-19

Lesa meira

Tímabundin endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu manna

Lesa meira

Staðgreiðsla útsvars á fyrri hluta árs 2020

Lesa meira

Endurskoðaðar áætlanir um framlög úr jöfnunarsjóði

Lesa meira

Endurgreiðsla virðisaukaskatts

Lesa meira

Sumarstarf við verkefni tengd rekstri og gagnavinnslu á sviði sveitarfélaga

Lesa meira

Yfirlit aðgerða vegna COVID-19

Lesa meira

Starfshópur metur stöðu sveitarfélaga vegna COVID-19

Lesa meira

Mörg sveitarfélög illa stödd vegna stöðu ferðaþjónustunnar

Lesa meira

Dökkar horfur og krafa um viðræður við ríkið

Lesa meira

Umsögn sambandsins um aðgerðarpakka tvö

Lesa meira

Varnir, vernd og viðspyrna

Lesa meira

Minnisblað um frestun gjalddaga fasteignaskatta

Lesa meira

Heimild til frestunar greiðslu fasteignagjalda

Lesa meira

Sveitarstjórnir fá 30 daga frest til að skila ársreikningum

Lesa meira

Viðspyrna fyrir íslenskt atvinnulíf

Lesa meira

Sveitarfélög eiga rétt á að sækja um minnkað starfshlutfall til VMST

Lesa meira

200 milljónir í uppbyggingu fráveitumála hjá sveitarfélögum

Lesa meira

Staðgreiðsluuppgjör sveitarfélaga 2019

Lesa meira

Fjárhagsáætlanir A-hluta sveitarfélaga 2020-2023

Lesa meira

Reykjanesbær laus undan sérstöku eftirliti tveimur árum á undan áætlun

Lesa meira

Forsendur framlaga Jöfnunarsjóðs aðgengilegar í nýrri upplýsingagátt

Lesa meira

Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga og sveitarstjórnarlögum

Lesa meira

Árbók sveitarfélaga 2019

Lesa meira

Lánasjóður sveitarfélaga fær vottun á umgjörð um græn skuldabréf

Lesa meira

Innleiðing Heimsmarkmiða stuðlar að markvissari stjórnun

Lesa meira

Formaður hvetur til samstöðu sveitarfélaga í kjaramálum

Lesa meira

Talsamband við sveitarfélögin að komast á að nýju

Lesa meira

Starf Jónsmessunefndar í uppnámi

Lesa meira

Minnkandi rekstrarafgangur stærstu sveitarfélaganna

Lesa meira

Stutt samdráttarskeið en vaxandi óvissa um framhaldið

Lesa meira

Ákall dagsins er sjálfbærni

Lesa meira

Heimastjórnir á Austurlandi

Lesa meira

Frumvarp um breytingu á tekjustofnum sveitarfélaga

Lesa meira

Fasteignamat og fasteignagjöld fara eftir staðsetningu eignar

Lesa meira

Ríkið græðir á innheimtu fyrir sveitarfélögin

Lesa meira

Nýjar reglur um fjárhagslega aðstoð jöfnunarsjóðs í samráðsgátt

Lesa meira

Staðgreiðsla útsvars á fyrri hluta árs 2019

Lesa meira

Ársreikningar sveitarfélaga 2018

Lesa meira

Samkomulag um hlutverk og umgjörð Þjóðhagsráðs undirritað

Lesa meira

Fallið frá tímabundinni frystingu framlaga til jöfnunarsjóðs

Lesa meira

Góð rekstrarafkoma og miklar fjárfestingar

Lesa meira

Ítarlegri umsögn sambandsins um fjármálaáætlun 2020-2024 fylgt eftir við fjárlaganefnd

Lesa meira

Uppselt á sýningarsvæði fjármálaráðstefnunnar

Lesa meira

Tillögur að almennri innkaupastefnu opinberra aðila fyrir matvæli

Lesa meira

Ný stefna í íþróttamálum kynnt

Lesa meira

Breytt landslag hjá sveitarfélögum í innkaupum

Lesa meira

Skert framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Lesa meira

Rafrænt útboðskerfi Ríkiskaupa aðgengilegt sveitarfélögum

Lesa meira

Skerðingu á framlögum til jöfnunarsjóðs mótmælt harðlega

Lesa meira

Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga 2019-2022

Lesa meira

Sveitarfélög vilja sanngjarna hlutdeild í tekjum hins opinbera af sameiginlegum auðlindum

Lesa meira

Ríkið tilgreini sem fyrst hvaða þjónustu skuli skerða á hjúkrunarheimilum

Lesa meira

Umsögn sambandsins um fjárlagafrumvarpið

Lesa meira

Árbók sveitarfélaga 2018 komin út

Lesa meira

Er rekstur sveitarfélaga sjálfbær?

Lesa meira

Fylgstu með málstofum fjármálaráðstefnunnar

Lesa meira

Setjum manninn, íbúa og byggðir þessa lands í fyrsta sæti

Lesa meira

Þegar vel árar á að lækka skuldir

Lesa meira

Horfur góðar en hægir á vexti

Lesa meira

Núverandi samspil fjármálareglna og fjárfestinga er óheppilegt

Lesa meira

Viðurkenna verður framlegðarþörf sveitarfélaga

Lesa meira

Látum heldur verkin tala

Lesa meira

„Gljúfrið“ í þjónustu ríkis og sveitarfélaga

Lesa meira

Upptökur af fjármálaráðstefnu sveitarfélaga

Lesa meira

Beint streymi af fjármálaráðstefnu 2018

Lesa meira

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2018

Lesa meira

Uppselt á fjármálaráðstefnu 2018

Lesa meira

Skráning hafin á Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga

Lesa meira

Sex mánaða uppgjör stærstu sveitarfélaganna

Lesa meira

Útlán Lánasjóðs sveitarfélaga aukast

Lesa meira

Ársreikningar sveitarfélaga 2017

Lesa meira

Kaup og kjör sveitarstjórnarmanna

Lesa meira

Stenst ekki nánari skoðun

Lesa meira

Ársfundur Brúar

Lesa meira

Viðbótarframlög vegna þjónustu við fatlað fólk

Lesa meira

Samráð og samstarf í opinberum rekstri

Lesa meira

Aldursdreifing í sveitarfélögum

Lesa meira

Aukin áhersla á umbætur í opinberri starfsemi

Lesa meira

Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga

Lesa meira

Aukin útlán samhliða uppgjöri lífeyrisskudlbindinga

Lesa meira

Staðgreiðsluuppgjör sveitarfélaga 2017

Lesa meira

Gluggað í fjárhagsáætlanir sveitarfélaga

Lesa meira

Endanleg framlög úr Jöfnunarsjóði liggja nú fyrir

Lesa meira