Fréttir og tilkynningar

Rett_Blatt_Stort

21.2.2020 Kjara- og starfsmannamál : Efling lýsir yfir árangurslausum viðræðum við samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga

Samninganefnd Eflingar lýsti í dag yfir árangurslausum viðræðum við samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga (SNS) án þess að hafa gefið SNS færi á að ræða eða að svara þeim kröfum sem félagið hefur lagt fram.

21.2.2020 Umhverfis- og tæknimál : Kallað eftir nemendaverkefnum fyrir Varðliða umhverfisins

Á vef Stjórnarráðsins hefur verið vakin athygli á því að verkefnasamkeppni grunnskólabarna í 5. til 10 bekk, Varðliðar umhverfisins,er nú hafin í 14. sinn. Samkeppninni er ætlað að hvetja börn og unglinga til góðra verka í umhverfisvernd, vekja athygli á sýn þeirra á umhverfismál og kalla eftir leiðsögn yngri kynslóðarinnar á því sviði.

EUGreenDeal

19.2.2020 Þróunar- og alþjóðamál : Helstu mál á vettvangi ESB árið 2020 – Grænn samningur fyrir Evrópu

Ljóst er að Grænn samningur fyrir Evrópu verður fyrirferðamesta málið á dagskrá framkvæmdastjórnar ESB árið 2020. Forseti framkvæmdastjórnar ESB, Ursula von der Leyen, hefur lýst því yfir að um sé að ræða mikilvægasta verkefni okkar tíma og að áframhaldandi hagsæld Evrópu byggi á því að vistkerfi jarðarinnar séu heilbrigð og nýting náttúruauðlinda sjálfbær.

17.2.2020 Fjármál : Staðgreiðsluuppgjör sveitarfélaga 2019

Nú liggur fyrir uppgjör á staðgreiðslu útsvars vegna ársins 2019. Um er að ræða bráðabirgðauppgjör en endanlegt uppgjör mun liggja fyrir í maílok þegar álagningarskránni verður lokað.

14.2.2020 Skipulags- og byggðamál : Hvað á sveitarfélagið að heita?

Alls bárust 62 mismunandi hugmyndir að hugmynd á nýtt sameinað sveitarfélag Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar.

Fjarhagsaaetlanir-A-hluta-sveitarfelaga-2018-2021

13.2.2020 Skipulags- og byggðamál : Frumvarp um lágmarksíbúafjölda í samráðsgátt

Drög að frumvarpi til breytinga á sveitarstjórnarlögum sem innleiðir á ný ákvæði um lágmarksíbúafjölda sveitarfélaga hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda til umsagnar. Samkvæmt frumvarpinu verður lágmarksíbúafjöldi 250 frá almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2022 og 1.000 frá almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2026.

12.2.2020 Stjórnsýsla : Skráning raunverulegra eigenda – skylda sveitarfélaga

Frá og með 30. ágúst 2019 ber skráningarskyldum lögaðilum að skrá raunverulega eigendur hjá ríkisskattstjóra. Raunverulegur eigandi er alltaf einstaklingur, einn eða fleiri, og er sá sem í raun á starfsemi eða stýrir lögaðila með beinum eða óbeinum hætti. Raunverulegur eigandi er ekki endilega skráður eigandi fjármuna, eigna eða fyrirtækja.

11.2.2020 Kjara- og starfsmannamál : Miklar hækkanir lægstu launa í nýjum kjarasamningi sambandsins við SGS

Samband íslenskra sveitarfélaga leggur Lífskjarasamninginn, sem gerður var á almennum markaði á síðasta ári, algjörlega til grundvallar í kjaraviðræðum við stéttarfélög enda hefur hann þegar skapað skilyrði til lægri vaxta og minni verðbólgu. Að auki er Lífskjarasamningurinn forsenda fyrir verulega auknum húsnæðisstuðningi til tekjulágra sem ríki og sveitarfélög hafa staðið fyrir undanfarið, og mun aukast næstu ár. Til viðbótar er samningurinn grundvöllur lægri skattheimtu á lægstu laun, sem þegar er komin til framkvæmda að hluta. Áhrif Lífskjarasamningsins á aukinn kaupmátt lægstu launa eru gríðarlega jákvæð og er því mikilvægt að standa vörð um hann sem fyrirmynd annarra kjarasamninga.

11.2.2020 Skólamál : Sameiginlegur fundur fræðslumála- og félagsþjónustunefnda sambandsins

Miðvikudaginn 5. febrúar sl. fór fram fyrsti sameiginlegi fundur tveggja fastanefnda hjá sambandinu, þ.e. félagsþjónustunefndar og fræðslumálanefndar. Nefndum sambandsins, sem skipaðar eru fag- og sveitarstjórnarfólki í bland, hafa það hlutverk með höndum að vera ráðgefandi við stjórn og starfsmenn sambandsins á þeim fagsviðum sem heyrir undir þær.

SIS_Kjara_starfsmannamal_190x160

10.2.2020 Kjara- og starfsmannamál : SGS samþykkir kjarasamning við sambandið með miklum meirihluta

Niðurstaða í atkvæðagreiðslu meðal félagsmanna aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands um kjarasamning félaganna við Samband íslenskra sveitarfélaga liggur nú fyrir. Samningurinn var samþykktur með miklum meirihluta atkvæða félagsmanna eða 80,55%. Kjörsókn var 32,83%.

Sjá allar fréttir


Næstu viðburðir Sjá alla viðburði

Viðburðir

21.02.2020 Fundir og ráðstefnur Fræðsla um örútboð fyrir kaupendur

12.03.2020 Fundir og ráðstefnur Ráðstefna um sameiningu sveitarfélaga

26.03.2020 Fundir og ráðstefnur XXXV. landsþing sambandsins

27.03.2020 Fundir og ráðstefnur Vinnustofa um íbúasamráð

02.04.2020 Fundir og ráðstefnur Vinnustofa í velferðartækni

14.05.2020 - 15.05.2020 Fundir og ráðstefnur Fundur í tengiliðahópi norrænu sveitarfélagasambandanna

25.06.2020 - 26.06.2020 Fundir og ráðstefnur Fundur á Íslandi í EES og EFTA sveitarstjórnarvettvangi

20.08.2020 - 22.08.2020 Fundir og ráðstefnur Norrænn framkvæmdastjórafundur á Íslandi

01.10.2020 - 02.10.2020 Fundir og ráðstefnur Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2020

19.10.2020 - 20.10.2020 Fundir og ráðstefnur Aðalfundur SSS

Allir viðburðir