Lykiltölur um leik- og grunnskóla

Komið er út yfirlit yfir lykiltölur um skólahald í leik- og grunnskólum vegna ársins 2019. Um er að ræða fjölbreytt safn lykiltalna. Má þar nefna menntun starfsfólks, fjölda stöðugilda, rekstrarkostnað á hvern nemanda/heilsdagsígildi og svo kostnað vegna fræðslumála sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga.

Nánar

Fréttir og tilkynningar

Félagsþjónusta

Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna

Velferðarnefnd Alþingis er nú með frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna í umsagnarferli. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur haft víðtækt samráð við sveitarfélögin og starfsmenn þeirra í gerð umsagnar þess. Meðal annars var bryddað uppá þeirri nýjung að halda fjarfund þar sem hátt í 130 manns tóku þátt.
Lesa
Fjármál Umhverfis- og tæknimál

5,5 milljarðar á tíu árum í framkvæmdir úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða

Frá stofnun Framkvæmdasjóðs ferðamanna árið 2011 hefur 5,5 milljörðum króna verið úthlutað til stórra og smárra verkefna um land allt. Verkefnin snúa að náttúruvernd og öryggi, uppbyggingu ferðamannastaða og hönnunar og skipulags.
Lesa
Fræðslumál

Stöðumat fyrir nemendur af erlendum uppruna nú aðgengilegt á 40 tungumálum

Nemendum af erlendum uppruna hefur fjölgað hratt hér á landi og mikil þörf hefur verið fyrir matstæki til að meta námslega stöðu þeirra. Slíkt heildstætt matstæki er nú komið í notkun, á íslensku og um 40 öðrum tungumálum og er það aðgengilegt öllum á vef Menntamálastofnunar.
Lesa
Stjórnsýsla

Upplýsingasíða vegna hamfaranna á Seyðisfirði

Sett hefur verið upp sérstök upplýsingasíða á vefsvæðinu Ísland.is vegna hamfaranna sem urðu á Seyðisfirði í desember sl. Þar er að finna upplýsingar um verkefni á vegum stjórnvalda og ýmissa stofnana sem þegar eru í framkvæmd og eru fyrirhuguð vegna hamfaranna.
Lesa
Umhverfis- og tæknimál

Fundur um stuðning ríkisins vegna fráveituframkvæmda

Samband íslenskra sveitarfélaga og Samorka boða til sameiginlegs fundar um stuðning ríkisins við sveitarfélög vegna fráveituframkvæmda. Fundurinn fer fram fimmtudaginn 14. janúar kl. 13:00 í gegnum Microsoft Teams forritið.
Lesa
Stjórnsýsla

Frumvarp tengt sveitarfélögum og Covid-19

Í samráðsgátt stjórnvalda var til umsagnar drög að frumvarpi er snýr að breytingum á ýmsum lögum tengdum sveitarfélögum og Covid-19 og má þar finna drög að frumvarpi ásamt umsögnum.
Lesa
Umhverfis- og tæknimál

Meðhöndlun úrgangs í brennidepli

Fyrirséð er að úrgangsmál verða afar fyrirferðarmikil í umræðum á sveitarstjórnarstigi næstu vikurnar. Fjölsóttur fjarfundur um brennslu úrgangs, sem haldinn var 11. janúar, í samstarfi Sambands íslenskra sveitarfélaga, samráðsvettvangs sorpsamlaga á SV-horni landsins og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins bendir til brennandi áhuga á þessum málaflokki. Margar knýjandi ákvarðanir bíða sveitarstjórna og ljóst er að þörf fyrir breitt samstarf er mikil.
Lesa
Fjármál

Útsvar í staðgreiðslu hækkar um 4% milli ára

Útsvar sem innheimt var í staðgreiðslu á tímabilinu frá febrúar til desember 2020 var 4% hærra en á sömu mánuðum í fyrra.
Lesa
Allar fréttir

Sveitarfélögin

  • Landið allt

    364.134 Íbúar
    69 Sveitarfélög

Upplýsingasíða vegna COVID-19