Stjórnsýsla sveitarfélaga

Meginreglur um stjórnsýslu sveitarfélaga má finna í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. Stjórnsýsla einstakra sveitarfélaga er síðan útfærð nánar í sérstökum samþykktum. Sveitarstjórnum ber einnig að setja sér reglur um ýmis málefni, svo sem siðareglur, skólastefnu, jafnréttisáætlanir og margt fleira. Jafnframt er sveitarstjórnum heimilt að setja sér nánari reglur um einstök málefni.

Önnur lög eru til fyllingar á ákvæðum sveitarstjórnarlaga um stjórnsýslu sveitarfélaga og má þar einkum nefna stjórnsýslulög nr. 37/1993 , upplýsingalög nr. 140/2012 og lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þá eru ákvæði um stjórnsýslu einstakra málaflokka í lögum sem um þá gilda, m.a. lögum nr. 91/2008, um grunnskólalögum nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um húsnæðismál nr. 44/1998.

Siðareglur gegna sífellt mikilvægara hlutverki í stjórnsýslu sveitarfélaga, bæði á vettvangi sveitarstjórnanna sjálfra og gagnvart ráðnum stjórnendum og öðrum starfsmönnum. Við framkvæmd stjórnsýsluverkefna er mikilvægt að hafa í huga hver munur er á lagareglum annars vegar og siðareglum hins vegar.