Fræðslumál

Fræðslumál eru einn þýðingarmesti málaflokkur sem sveitarfélög annast og í sífelldri þróun. Sveitarfélög verja um það bil helmingi útgjalda sinna í rekstur leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla og margvíslega aðra fræðslustarfsemi.

261

Fjöldi leikskóla 2020

Leikskólar reknir af sveitarfélögum og sjálfstætt starfandi leikskólar
173

Fjöldi grunnskóla 2020

Grunnskólar reknir af sveitarfélögum og sjálfstætt starfandi grunnskólar