Fjármál og rekstur

Hag- og upplýsingasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga safnar ýmsum fjárhagslegum upplýsingum um sveitarfélögin. Upplýsingarnar eru ýmist fengnar beint frá sveitarfélögunum, úr ársreikningum þeirra eða frá öðrum opinberum aðilum.

405 ma.kr.

Heildartekjur 2021

Heildartekjur A-hluta
453 ma.kr.

Heildarskuldir 2021

Skuldir og skuldbindingar A-hluta
112 %

Skuldahlutfall 2021

Hlutfall heildarskulda af heildartekjum A-hluta
3,8 %

Veltufé frá rekstri í % af tekjum 2021

Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur A-hluta