Fjármál og rekstur

Hag- og upplýsingasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga safnar ýmsum fjárhagslegum upplýsingum um sveitarfélögin. Upplýsingarnar eru ýmist fengnar beint frá sveitarfélögunum, úr ársreikningum þeirra eða frá öðrum opinberum aðilum.

461 ma.kr.

Heildartekjur 2022

Heildartekjur A-hluta
527 ma.kr.

Heildarskuldir 2022

Skuldir og skuldbindingar A-hluta
114 %

Skuldahlutfall 2022

Hlutfall heildarskulda af heildartekjum A-hluta
3,7 %

Veltufé frá rekstri í % af tekjum 2022

Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur A-hluta