Veldu landshluta

Sameiginlegar upplýsingar

Sveitarfélögin hafa nánast frá upphafi byggðar á Íslandi verið grundvallareining í stjórnskipan landsins. Fyrstu rituðu heimildirnar um sveitarfélögin, eða löghreppana eins og þau hétu þá, er að finna í Grágás, lögbók Íslendinga frá 12. öld. Þar segir að í löghreppi skuli vera 20 bændur eða fleiri.

Tilvist sveitarfélaganna á Íslandi má rekja til þeirra lýðræðislegu hefða sem landnámsmenn þekktu til úr norrænni menningu fyrri heimkynna. Upphaflegt hlutverk sveitarfélaganna mótaðist á grundvelli samhjálpar. Þótt sjálfstæði löghreppanna hafi endanlega verið afnumið af Danakonungi árið 1809 höfðu þeir í raun glatað því miklu fyrr.

Sveitarfélögin voru síðan endurreist með tilskipun frá Kristjáni IX. Danakonungi 4. maí 1872 en þá var lagður grunnur að þeirri sveitarfélagaskipan sem gilti fram undir síðustu aldamót. Fyrstu sveitarstjórnarlögin voru sett árið 1905.

Sameiningar sveitarfélaga

Frá árinu 1950 hefur sveitarfélögum á Íslandi fækkað um 160 úr 229 í 69.

Allt frá árinu 1990 hefur verið unnið að eflingu sveitarstjórnarstigsins með það að markmiði að fækka, stækka og styrkja möguleika sveitarfélaga á að vera sjálfbærar þjónustu- og rekstrareiningar.

Íbúafjöldi í sveitarfélögum
Fjöldi sveitarfélaga frá 1872 - 2020

Sameining sveitarfélaga á Suðurlandi
 • Ásahreppur
 • Mýrdalshreppur
 • Rangárþing eystra
 • Rangárþing ytra
 • Skaftárhreppur
Þingeyingur
 • Skútustaðahreppur
 • Þingeyjarsveit
Austur-Húnavatnssýsla
 • Blönduósbær
 • Húnavatnshreppur
 • Skagabyggð
 • Sveitarfélagið Skagaströnd

 

 

Sveitarstjórnarkosningar

Ákvæði um kosningar til sveitarstjórna er að finna í lögum um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998. Í lögunum er m.a. fjallað um kjördag, kosningarétt og kjörgengi, kjörskrár, kjördeildir og kjörstjórnir, framboð og umboðsmenn, atkvæðagreiðslur utan kjörfundar og á kjörfundi, atkvæðatalningu og kosningaúrslit, óleyfilegan kosningaáróður og kosningaspjöll o.fl.

Dómsmálaráðuneytið fer með framkvæmd sveitarstjórnarkosninga. Ráðuneytið heldur úti sérstökum kosningavef www.kosning.is þar sem finna má margvíslegar upplýsingar um sveitarstjórnarkosningar, undirbúning og framkvæmd þeirra, ásamt upplýsingum um aðrar kosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur.

Landshlutasamtök

Í 97. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 eru ákvæði um það, að sveitarfélögum sé „heimilt að starfa saman innan staðbundinna landshlutasamtaka sveitarfélaga er vinni að sameiginlegum hagsmunamálum sveitarfélaganna í hverjum landshluta.“.

Landshlutasamtökin eru frjáls samtök sveitarfélaganna og hafa þau öll sérstakan framkvæmdastjóra og skrifstofu. Landshlutasamtökin fara með byggðamál og sérstök hagsmunamál hvers landshluta. Gott samstarf er milli aðila og fulltrúar sambandsins sitja jafnan aðalfundi landshlutasamtakanna og formenn og framkvæmdastjórar þeirra eiga samkvæmt lögum Sambands íslenskra sveitarfélaga sæti á landsþingum með tillögurétti og málfrelsi. Reglulega eru fundir haldnir með fulltrúum landshlutasamtakanna og stjórn sambandsins.

Hamraborg 9, 200 KÓPAVOGUR
Sími 564 1788 Bréfsími: 564 2988
Netfang: ssh@ssh.is
Veffang: http://www.ssh.is/
Framkvæmdastjóri: Páll Björgvin Guðmundsson, pallbg@ssh.is

SSH Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

 

Skógarbraut 945, 235 REYKJANESBÆ
Sími: 420 3288
Netfang: sss@sss.is
Veffang: http://www.sss.is/
Framkvæmdastjóri: Berglind Kristinsdóttir, berglind@sss.is

SSS Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 

Bjarnarbraut 8, 310 BORGARNES
Sími: 433 2310  Bréfsími: 437 1494
Netfang: ssv@ssv.is
Veffang: http://www.ssv.is/
Framkvæmdastjóri: Páll Brynjarsson

SSV Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi

Árnagötu 2-4, 400 ÍSAFJÖRÐUR
Sími 450 3000 Bréfsími: 450 3005
Netfang: fv@vestfirdir.is
Veffang: http://www.vestfirdir.is
Framkvæmdastjóri: Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, sirry@vestfirdir.is

FV Fjórðungssamband Vestfirðinga

Höfðabraut 6, 530 HVAMMSTANGI
Sími: 455 2510 Bréfsími: 455 2509
Netfang:  ssnv@ssnv.is
Veffang: http://www.ssnv.is/
Framkvæmdastjóri: Unnur Valborg Hilmarsdóttir

SSNV Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra

Garðarsbraut 5, 640 HÚSAVÍK
Sími: 464 5412 / 464 5400
Netfang: ssne@ssne.is
Veffang: http://www.ssne.is
Starfandi framkvæmdastjóri: Eyþór Björnsson, eythor@ssne.is 

SSNE Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra  

Tjarnarbraut 39a, 700 EGILSSTÖÐUM
Sími: 472 1690 Bréfsími: 472 1691
Netfang: ssa@ssa.is
Veffang: www.austurbru.is
Verkefnastjóri: Jóney Jónsdóttir, ssa@ssa.is

SSA Samband sveitarfélaga á Austurlandi

Austurvegi 56, 800 SELFOSS
Sími: 480 8200  Bréfsími: 480 8201
Netfang: sass@sudurland.is
Veffang: www.sass.is
Framkvæmdastjóri: Bjarni Guðmundsson

SASS Samtök sunnlenskra sveitarfélaga