Leikskóli

Leikskóli er fyrsta skólastigið í skólakerfinu samkvæmt lögum nr.90/2008 um leikskóla og er ætlaður börnum undir skólaskyldualdri. Sveitarfélög bera ábyrgð á starfsemi leikskóla. Lögin kveða á um að sveitarfélög hafi forustu um að tryggja börnum leikskóladvöl og beri ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum sveitarfélaganna. Hvert sveitarfélag skal setja sér almenna stefnu um leikskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess. 

18.852

Fjöldi barna

Fjöldi leikskólabarna óháð dvalarlengd
5.523

Fjöldi stöðugilda

Fjöldi stöðugilda er sinna uppeldis- og menntunarstörfum
2,7 mkr.

Kostnaður á barn 2020

Meðalkostnaður leikskóla sveitarfélaga á barn á ári með innri leigu, að frádregnum þjónustugjöldum
58,1 ma.kr.

Heildarkostnaður 2020

Heildarkostnaður vegna allra leikskóla