Upplýsingar um ýmis námskeið fyrir starfsfólk sveitarfélaga

Fræðslu-, íþrótta og tómstundasvið

 • Aðstoð í eldhúsi/mötuneyti
 • Aðstoðarmatráður
 • Deildarstjóri 1 – Íþrótta-, frístunda-, tómstundastarf
 • Deildarstjóri í leikskóla
 • Deildarstjóri þjónustu 1 – starf með börnum/unglingum
 • Deildarstjóri þjónustu frístund barna/unglinga
 • Forstöðumaður 3 – íþróttamannvirkis
 • Forstöðumaður æskulýðsmiðstöðvar
 • Forstöðumaður frístundamála
 • Forstöðumaður íþróttamannvirkis
 • Forstöðuþroskaþjálfi  í frístund/lengdri viðveru
 • Frístundaleiðbeinandi
 • Húsvörður
 • Iðjuþjálfi í leik- og grunnskóla
 • Leikskólaliði
 • Matráður
 • Matreiðslumaður
 • Skólaliði
 • Skrifstofustjóri 1 – skólafulltrúi
 • Starfsmaður í skóla m. stuðning
 • Starfsmaður íþróttamannvirkis
 • Stm. í leiksk. með stuðning
 • Stuðningsfulltrúi í skóla
 • Sundlaugarvörður
 • Sundlaugarvörður með vaktstjórn
 • Sviðsstjóri 1 – Skóla-og æskulýðsmál
 • Sviðsstjóri 2 – Menntamál
 • Verkefnastjóri m sértæka ábyrgð – í virkni-, mennta- eða velferðarúrræðum
 • Yfirþroskaþjálfi í grunnskóla/leikskóla
 • Þroskaþjálfi í leik- og grunnskóla
 • Æskulýðs- og tómstundafulltrúi

Hafnarstörf

 • Hafnarstjóri
 • Hafnarverkamaður
 • Hafnarvörður / skipstjóri
 • Hafnarvörður/ hafsögumaður
 • Hafnsögumaður / skipstjóri
 • Stm. á hafnarvog
 • Yfirhafnarvörður
 • Yfirhafnsögumaður A / skipstjóri

Safna- og menningarsvið

 • Bókasafns- og upplýsingafræðingur
 • Bókasafnsfræðingur
 • Bókavörður
 • Deildarbókavörður
 • Deildarstjóri 1 – Forstöðumaður safna og/eða menningarmála
 • Deildarstjóri á bókasafni
 • Deildarstjóri á bókasafni
 • Forstaða bókasafns
 • Forstöðumaður 3 – forstöðumaður safns og/eða menningarstofn
 • Forstöðumaður á minni söfnum
 • Gæslumaður á safni
 • Héraðsskjalavörður
 • Safnstjóri almenningsbókasafns
 • Safnstjóri skólasafns
 • Safnvörður
 • Sérfræðingur á safni
 • Sérfræðingur á safni – skjalavörður
 • Skrifstofustjóri 1 – umsjón með skráningu/skjölum/vef
 • Sviðsstjóri 1 – velferðar, skóla, menningar og/eða æskulýðsmál
 • Útibússtjóri almenningsbókasafns

Skrifstofa- og stjórnsýslusvið

 • Aðalbókari
 • Bæjarritari
 • Bókari
 • Deildarstjóri 1 íþrótta-, frístunda-, tómstunda-, atvinnu-, menningarfulltrúi eða mannauðsstjóri
 • Deildarstjóri launadeildar
 • Deildarstjóri/tölvudeild
 • Fulltrúi á skrifstofu
 • Gjaldkeri / innheimtufulltrúi
 • Húsvörður
 • Kerfisstjóri / tölvuumsjón I
 • Launafulltrúi
 • Ræsting
 • Skjalastjóri
 • Skrifstofustarf
 • Skrifstofustjóri 1 – umsjón með skráningu/skjölum/vef
 • Skrifstofustjóri 2/rekstrarstjóri
 • Sviðsstjóri 1 – umhverfis, skipulags og/eða stjórnsýslumál
 • Sviðsstjóri 2 – stjórnsýsla/fjármál/framkvæmdir
 • Verkefnastjóri – lögfræðingur
 • Verkefnastjóri 3 – Almannatengill/upplýsingastjóri
 • Verkefnastjóri 3 – Fjármál og/eða stjórnsýsla
 • Verkefnastjóri 3 – mannauðsmál og/eða fræðslumál
 • Verkefnastjóri með sértæka ábyrgð – Lögfræðingur 1
 • Verkefnastjóri með sértæka ábyrgð – Lögfræðingur 2
 • Verkefnastjóri með sértæka ábyrgð/Lögfræðingur
 • Þjónustufulltrúi

Slökkvilið

 • Aðstoðarvarðstjóri
 • Sjúkraflutningamaður
 • Slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður
 • Slökkviliðsmaður fornám
 • Slökkviliðsmaður með löggildingu
 • Slökkviliðsstjóri
 • Varaslökkviliðsstjóri
 • Varðstjóri slökkvilið

Umhverfis- og tæknisvið

 • Akstur fatlaðra/aldraðra
 • Arkitekt/skipulagsfræðingur
 • Bæjarverkstjóri/Áhaldahús
 • Birgðavörður
 • Deildarstjóri 1  skipulags- og/eða byggingarfulltrúi
 • Deildarstjóri 1 – Umhverfisstjóri
 • Forstöðumaður 2
 • Forstöðurmaður 3 – Tækni
 • Framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits
 • Fulltrúi skipulags- og byggingadeild
 • Garðyrkjufræðingur
 • Garðyrkjustjóri
 • Iðnaðarmaður
 • Jarðlagnatæknir
 • Náttúrufræðingur / Sérfæðingur á safni með umsjón með listmunum / fornmunum
 • Sviðsstjóri 1 – umhverfis, skipulags og/eða stjórnsýslumál
 • Tækjamaður
 • Tækniteiknari
 • Umsjónarnáttúrufræðingur
 • Veitustjóri
 • Verkamaður
 • Verkefnastjóri – tækni
 • Verkefnastjóri 2 – Verkefnastjóri með sértæka ábyrgð – Tækni
 • Verkefnastjóri 3 – Tækni
 • Verkefnastjóri með sértæka ábyrgð  – fornleifar
 • Verkefnastjóri umhverfismála
 • Verkstjóri í áhaldahúsi
 • Yfirnáttúrufræðingur
 • Yfirnáttúrufræðingur – heilbrigðisfulltrúi

Velferðarsvið

 

 • Aðstoð í eldhúsi/mötun
 • Aðstoðarmatráður
 • Deildarstjóri 2
 • Deildarstjóri 3 / forstöðumaður
 • Deildarstjóri Heimaþjónustu
 • Deildarstjóri sérdeildar
 • Deildarstjóri þjónustu í velferð
 • Félagsleg liðveisla
 • Félagsliði á dvalarheimili
 • Félagsliði á hæfingastöð
 • Félagsliði á heimili fyrir fatlað fólk
 • Félagsliði á hjúkrunarheimili
 • Félagsliði í heimaþjónustu
 • Félagsliði við dagvist aldraðra
 • Félagsliði við félagsstarf aldraðra
 • Félagsmálastjóri
 • Félagsráðgjafi
 • Forstaða f. dagvist aldraðra
 • Forstaða félagsstarfs aldraðra
 • Forstaða þvottahúss
 • Forstöðumaður  í búsetu- eða dagþjónustu
 • Forstöðumaður frístundamála
 • Forstöðumaður í endurhæfingu
 • Forstöðuþroskaþjálfi í frístund/lengdri viðveru
 • Heimaþjónusta
 • Hjúkrunarforstjóri
 • Hjúkrunarfræðingur
 • Húsvörður
 • Iðjuþjálfi í málefnum fatlaðra
 • Iðjuþjálfi í málefnum fatlaðra á öryggisheimili
 • Matráður
 • Matreiðslumaður
 • Ráðgjafaiðjuþjálfi
 • Ráðgjafaþroskaþjálfi
 • Ráðgjafi í barnavernd
 • Sálfræðingur
 • Sálfræðingur barnavernd
 • Sérfræðingur – velferð
 • Starfsmaður á hæfingarstöð
 • Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk
 • Starfsmaður á vinnustofu
 • Starfsmaður í þvottahúsi
 • Starfsmaður við dagvist aldraðra (aðhlynning og félagsstarf)
 • Starfsmaður við félagsstarf aldraðra
 • Talmeinafræðingur
 • Umönnun á dvalarheimili
 • Umönnun á hjúkrunarheimili
 • Umsjónarfélagsráðgjafi
 • Umsjónarþroskaþjálfi
 • Verkefnastjóri – velferð
 • Verkefnastjóri hjúkrunar
 • Verkefnastjóri með sértæka ábyrgð – í virkni-, mennta- eða velferðarúrræðum
 • Yfirfélagsráðgjafi
 • Yfirfélagsráðgjafi í barnavernd
 • Yfirsálfræðingur
 • Yfirþroskaþjálfi í málefnum fatlaðra
 • Þroskaþjálfi í málefnum fatlaðra
 • Þroskaþjálfi í málefnum fatlaðra á öryggisheimili