Lykiltölur um leik- og grunnskóla

Komið er út yfirlit yfir lykiltölur um skólahald í leik- og grunnskólum vegna ársins 2019.

Um er að ræða fjölbreytt safn lykiltalna. Má þar nefna menntun starfsfólks, fjölda stöðugilda, resktrarkostnað á hvern nemanda/heilsdagsígildi og svo kostnað vegna fræðslumála sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga. Árið 2019 vörðu sveitarfélög að meðaltali um 47% skatttekna sinna til reksturs leik- og grunnskóla.

Nánar um lykiltölur um leik- og grunnskóla árið 2019