Lykiltölur um leik- og grunnskóla

Komið er út yfirlit yfir lykiltölur um skólahald í leik- og grunnskólum vegna ársins 2021.
Heildarkostnaður sveitarfélaga vegna þessara tveggja skólastiga var um 187 milljarðar króna árið 2021.

Um er að ræða fjölbreytt safn lykiltalna í 19 töflum. Má þar nefna menntun starfsfólks, fjölda stöðugilda, rekstrarkostnað á hvern nemanda/heilsdagsígildi og svo kostnað vegna fræðslumála sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga. Árið 2021 námu útgjöld sveitarfélaga vegna leik- og grunnskóla að meðaltali um 50% skatttekna þeirra eða 172 ma. króna nettó.

Hlutfall leikskólakennara í leikskólum reknum af sveitarfélögum var 26% en þegar horft er til allra með uppeldismenntun er sinna uppeldis- og menntunarstörfum þá er hlutfallið 46%. Árið 2021 er að jafnaði 3,31 heilsdagsígildi leikskólabarna á hvert stöðugildi í leikskólum og má leiða líkum að því að fjölgun yngri leikskólabarna hafi áhrif hér á. Heildarkostnaður sveitarfélaga vegna leikskóla var 65,6 ma. kr. árið 2021.

Hlutfall grunnskólakennara í grunnskólum reknum af sveitarfélögum var 85%. Um 11,2 nemendur voru á hvert stöðugildi kennara. Hér eru stjórnendur ekki meðtaldir. Heildarkostnaður sveitarfélaga vegna grunnskóla var 121 ma. kr. árið 2021.