Rekstrarkostnaður á nemanda í grunnskólum 2019

Út er komið yfirlitsskjal um rekstrarkostnað á hvern grunnskólanemanda eftir stærð skóla árið 2019. Um er að ræða beinan rekstrarkostnað á almenna grunnskóla sveitarfélaga. Sérskólar eru því ekki meðtaldir.

Miðlægur kostnaður t.d. vegna skólaskrifstofa er ekki meðtalinn. Að gefnu tilefni er bent á að margvíslegar ástæður geta orsakað mun á lykiltölum eftir skólum og/eða sveitarfélögum.  Hafa ber í  huga að landfræðilegar aðstæður, eða breytur eins og samsetning starfsfólks í skóla getur haft áhrif á lykiltölur og  því gagnlegt  fyrir sveitarfélög að kanna nánar í hverju munurinn felst.  

Reiknaður er rekstrarkostnaður með og án innri leigu og skólaaksturs. Innri leiga er  þó verulega stærri hluti af rekstrarkostnaði en skólaakstur. Árið 2019 var rekstrarkostnaður á hvern nemanda að meðaltali rétt um 2 m.kr þegar innri leiga (og skólaakstur) er tekið með. Án innru leigu er meðalkostnaður á hvern nemanda rétt ríflega 1,6 m.kr.  Mikill munur er á rekstrarkostnaði á hvern nemanda eftir stærð skóla.