Námsleyfasjóður kennara og stjórnenda grunnskóla

Námsleyfasjóður starfar á grundvelli bráðabirgðaákvæðis II við lög um grunnskóla nr. 91/2008. Hlutverk Námsleyfasjóðs er að greiða laun félagsmanna í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands (SÍ) sem hlotið hafa námsleyfi, allt að einu ári.

Stjórn Námsleyfasjóðs er skipuð tveimur aðilum frá Kennarasambandi Íslands og þremur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Frá KÍ eru: Hreiðar Oddsson og Kristjana Hrafnsdóttir og frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eru: Lúðvík Hjalti Jónsson, Valgerður Janusdóttir og Anna Ingadóttir. Formaður stjórnar er Lúðvík Hjalti Jónsson. 

Stjórn Námsleyfasjóðs fer einnig með málefni Endurmenntunarsjóðs grunnskóla.

Starfsmenn sjóðsins eru Anna Ingadóttir og Ragnheiður Snorradóttir.

Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki fullnægja eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um Námsleyfasjóð

  1. Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10 ár samtals við kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla á Íslandi, í eigi minna en hálfu starfi, og verið samfellt í starfi sl. fjögur ár, enda hafi verið greitt fyrir umsækjanda í sjóðinn sbr. gr. 1. Fæðingarorlof sem dreift hefur verið á allt að 12 mánuði telst sem samfellt starf í reglum sjóðsins.
  2. Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og taka laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna grunnskólans.
  3. Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga háskólanámi, eða jafngildu háskólanámi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er ráðinn til að sinna.

Með umsókn skal fylgja staðfesting sveitarfélags/skólastjóra, eða eftir atvikum rekstraraðila skóla, um að skilyrðum a og b liðar hér að ofan sé uppfyllt á þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má hér að neðan.

Umsækjandi sem hlýtur námsleyfi skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum:

  1. Skila til stjórnar sjóðsins skriflegri staðfestingu, fyrir 1. mars, á að hann þiggi námsleyfið.
  2. Skila til stjórnar sjóðsins staðfestingu á skólavist, fyrir 1. júlí.
  3. Senda stjórn sjóðsins, innan fjögurra mánaða að námsleyfi loknu, staðfest vottorð skóla um nám í námsleyfinu.

Úthlutun námsleyfa vegna skólaársins 2023-2024 er lokið. Alls bárust Námsleyfasjóði 179 fullgildar umsóknir. Fjármagn til úthlutunar leyfði að veitt yrðu 51 námsleyfi. Aðeins var hægt að verða við um 28% þeirra beiðna sem fyrir lágu og því ljóst að mörgum fullgildum umsóknum varð að hafna.

Eins og fram kom í auglýsingu um úthlutun námsleyfa og samræmist 6. gr. reglna um Námsleyfasjóð var ákveðið að minnsta kosti 1/3 leyfa yrði úthlutað sérstaklega vegna náms sem tengist samþættingu í þjónustu í þágu farsældar barna og stjórnun og faglegum stuðningi við þróun starfshátta. Var 25 leyfum úthlutað til slíkra verkefna. Námsleyfum var skipt á milli landshluta með hliðsjón af fjölda starfandi kennara og stjórnenda eftir landshlutum.

Tilkynning um niðurstöðu stjórnar Námsleyfasjóðs hefur verið send öllum umsækjendum bréfleiðis og ætti hún að berast þeim á næstu dögum. Hafi niðurstaðan ekki borist um miðjan desember 2022 er umsækjendum bent á að hafa samband við  Önnu Ingadóttur.

.