Endurmenntunarsjóður grunnskóla

Endurmenntunarsjóður grunnskóla starfar í samræmi við bráðabirgðaákvæði laga nr. 91/2008. Sjóðurinn starfar sem sjálfstæð deild undir stjórn Námsleyfasjóðs.

Hlutverk Endurmenntunarsjóðs grunnskóla er að veita fé til endurmenntunar kennara og stjórnenda grunnskóla. Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir kennara og stjórnendur grunnskóla geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, skólaskrifstofur, sveitarfélög, símenntunarstofnanir, félög, fyrirtæki og aðrir.

Umsóknir í Endurmenntunarsjóð 2014

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Endurmenntunarsjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna skólaárið 2014-2015. Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2014.

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir kennara og stjórnendur grunnskóla geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, skólaskrifstofur, sveitarfélög, símenntunarstofnanir, félög, fyrirtæki og aðrir.

Gert er ráð fyrir að námskeiðum verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 2014-2015. Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur styrkveiting niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslusviðum:

  • Hagnýtt læsi og lesskilningur í öllum námsgreinum
  • Þróun kennsluhátta

Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna fram á að endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk verður gerður sérstakur samningur um hvert endurmenntunarverkefni.

Umsóknum skal skila inn á rafrænu formi. Umsóknir á öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið við viðbótargögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni.

Mikilvægt er að umsækjendur kynni sér umsóknareyðublaðið vel áður en þeir hefjast handa við að fylla inní það. Æskilegt er að fylla eyðublaðið út í einni lotu og senda inn. Hægt er að vista umsóknina og koma að henni aftur en engin ábyrgð er tekin á þeim upplýsingum sem kunna að glatast við það. Hægt er að prenta út umsóknina áður en hún er send inn með því að hægri smella á hana og velja „prenta“.

Til að sækja um þarf að hafa Íslykil frá http://www.island.is/islykill/. Æskilegt er að nota kennitölu og Íslykil umsækjanda (t.d. grunnskóla, skólaskrifstofa, sveitarfélaga, símenntunarstofnana, félaga, fyrirtækja).

Umsækjendur skulu kynna sér reglur um Endurmenntunarsjóð grunnskóla.

Ingibjörg Hinriksdóttir og Kolbrún Erna Magnúsdóttir veita aðstoð við tæknileg atriði í síma 515 4900.

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4924 eða í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is.

 

 


Verkefni sveitarfélagaÚtlit síðu: