Endurmenntunarsjóður grunnskóla

Endurmenntunarsjóður grunnskóla starfar í samræmi við bráðabirgðaákvæði laga nr. 91/2008. Sjóðurinn starfar sem sjálfstæð deild undir stjórn Námsleyfasjóðs.

Hlutverk Endurmenntunarsjóðs grunnskóla er að veita styrki til endurmenntunar félagsmanna í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands (SÍ). Framlag til Endurmenntunarsjóðs grunnskóla er úthlutað samkvæmt reglum sjóðsins til þeirra sem hyggjast standa fyrir endurmenntun félagsmanna FG og SÍ, þar á meðal grunnskóla, skólaskrifstofa, sveitarfélaga, háskóla, símenntunarstofnana, félaga, fyrirtækja og annarra sem bjóða endurmenntun fyrir félagsmenn FG og SÍ.

Styrkir eru eingöngu greiddir vegna launakostnaðar fyrirlesara. Annar kostnaður er ekki greiddur.

Umsóknir 2020

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Endurmenntunarsjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna skólaárið 2020-2021 (1. ágúst 2020 - 31. júlí 2021). Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2020.

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands (SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir, félög, fyrirtæki og aðrir.

Gert er ráð fyrir að endurmenntunarverkefnum verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 2020-2021. Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur styrkveiting niður.

Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna fram á að endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk verður gerður sérstakur samningur um hvert endurmenntunarverkefni.

Umsóknum skal skila inn á rafrænu formi á vefgátt Sambands íslenskra sveitarfélaga (sjá tengil hér að neðan). Umsóknir á öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið við viðbótargögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni.

Mikilvægt er að umsækjendur kynni sér umsóknareyðublaðið vel áður en þeir hefjast handa við að fylla inní það. Æskilegt er að fylla eyðublaðið út í einni lotu og senda inn. Hægt er að vista umsóknina og koma að henni aftur en engin ábyrgð er tekin á þeim upplýsingum sem kunna að glatast við það.

Þegar umsókn hefur verið skráð í skjalakerfi Sambands íslenskra sveitarfélaga er hægt að prenta hana út af vefgátt Sambands íslenskra sveitarfélaga undir flipanum Málin mín.

Til að sækja um þarf að hafa Íslykil/rafræn skilríki frá http://www.island.is/islykill/. Nota þarf kennitölu og Íslykil umsækjanda/rafræn skilríki (t.d. grunnskóla, skólaskrifstofa, sveitarfélaga, háskóla, símenntunarstofnana, félaga, fyrirtækja).

Þeir sem ekki hafa aðgang að Íslykli/rafrænum skilríkjum geta sótt um notendanafn og lykilorð á vefgátt Sambands íslenskra sveitarfélaga áður en umsókn er fyllt út. Hver umsækjandi (t.d. grunnskóli, skólaskrifstofa, sveitarfélag, háskóli, símenntunarstofnun, félag, fyrirtæki) getur aðeins haft einn aðgang að vefgáttinni. Einn aðili sækir um notendanafn og lykilorð fyrir hönd umsækjanda og ber ábyrgð á því. Þeir sem þegar hafa sótt um notendanafn og lykilorð vegna umsókna fyrri ára nota þau.

Stefnt er að því að svarbréf berist umsækjendum í lok apríl 2020.


Vefgátt Sambands íslenskra sveitarfélaga – fylla út umsókn