Starf framkvæmdastjóra laust til umsóknar

Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir starf framkvæmdastjóra laust til umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt starf sem byggir m.a. á miklum samskiptum við sveitarstjórnarmenn, starfsmenn sveitarfélaga, fulltrúa ríkisvalds og Alþingi, hagsmunasamtök, stéttarfélög og aðra þá sem tengjast starfsemi sambandsins og sveitarfélaga.

Starf framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga er laust til umsóknar.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Ábyrgð á rekstri og starfsemi sambandsins
 • Ráðgjöf við stjórn sambandsins
 • Ábyrgð á framkvæmd ákvarðana stjórnar
 • Ábyrgð á framkvæmd fjárhagsáætlana, starfsáætlana og stefnumörkunar

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla og þekking á sveitarstjórnarmálum
 • Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
 • Þekking og reynsla af opinberum fjármálum og stjórnsýslu
 • Mjög góð samskiptahæfni og gott orðspor í samskiptum
 • Reynsla og hæfni til að miðla upplýsingum
 • Metnaður og færni í teymisvinnu
 • Framsýni, lausnamiðuð hugsun og útsjónarsemi
 • Þekking og reynsla af stefnumótunarvinnu
 • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir í síma 899-9163 eða í gegnum netfangið ingunn@attentus.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2023.

Umsóknum skal skilað inn í gegnum umsóknarvefinn Alfreð á www.alfred.is.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni til að gegna starfinu.

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverfi og samheldinn hóp starfsfólks. Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á vefsíðunni www.samband.is. Hér er einnig að finna mannauðsstefnu sambandsins.