08. feb. 2018

Gluggað í fjárhagsáætlanir sveitarfélaga

Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga fyrir árin 2018 til 2021 taka mið af spám um áframhaldandi hagvöxt hér á landi. Skuldir og skuldbindingar lækka enn, sjöunda árið í röð, sem hlutfall af tekjum og fara úr 106% árið 2018 í 95% árið 2021 gangi áætlanir eftir. Árleg samantekt Sambands íslenskra sveitarfélaga um fjárhagsáætlanir sveitarfélaga til næstu fjögurra ára er komin út, barmafull af margs konar fjárhagsupplýsingum.

Samantektin byggir á gögnum þeirra sveitarfélaga sem skilað hafa fjárhagsáætlunum rafrænt inn í upplýsingaveitu sveitarfélaga hjá Hagstofu Íslands. Um er að ræða fjárhagsáætlanir 64 sveitarfélaga af 74, en í þeim búa liðlega 99% landsmanna.

Auk lækkandi skuldahlutfalls, eru helstu niðurstöður m.a. þær, að sveitarfélögin ráðgera betri rekstrarniðurstöðu hjá A-hluta á árinu 2018 en fjárhagsáætlun 2017 gaf til kynna, eða sem nemur 2,2% af tekjum í stað 1,2%. Hvað þriggja ára áætlanir fyrir árin 2019-2021 snertir, þá taka þær mið af spám um hagvöxt og er gert ráð fyrir að tekjur hækki í takti við þær spár. Gangi þessar áætlanir eftir mun rekstrarafgangur fara vaxandi sem hlutfall af tekjum og verða 5,6% árið 2021.

Aukið svigrúm til fjárfestinga er jafnframt nýtt og mun lántaka til lengri tíma aukast samfara því. Á hinn bóginn hefur fjöldi sveitarfélaga ekki tekið tillit til uppgjörs gagnvart Brú – lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga í fjárhagsáætlunum sínum. Flest munu taka lán til að gera upp við lífeyrissjóðinn og verða skuldir væntanlega hærri en fjárhagsáætlanir kveða á um.

Samantektin tekur að venju einvörðungu til A-hluta sveitarfélaga, þ.e. þeirrar starfsemi sveitarfélaga sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum. Til B-hluta þeirra heyra stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða meirihluta eru í  eigu sveitarfélaga og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Eru veitur, hafnir, sorpeyðingu og félagslegt húsnæði á meðal þeirra verkefna sem finna má í B-hlutanum.

Rekstrarreikningar-A-hluta-2018