Fræðslumálanefnd

Fræðslumálanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga er fimm manna nefnd sérfræðinga  um málefni er varða skóla- og menntamál sveitarfélaga, samskipti ríkis og sveitarfélaga og sveitarfélaga innbyrðis á þeim vettvangi. Fræðslumálanefndin er ráðgefandi fyrir stjórn og starfsemi sambandsins í skóla- og fræðslumálum og fundar að öllu jöfnu mánaðarlega.

Erindisbréf fræðslumálanefndar.

Fræðslumálanefnd 2018-2022 er þannig skipuð:

  • Anna Birna Snæbjörnsdóttir, Kópavogsbær
  • Herdís Á. Sæmundardóttir, Sveitarfélagið Skagafjörður
  • Skúli Helgason, Reykjavíkurborg
  • Einar Már Sigurðarson, Fjarðabyggð og
  • Helgi Arnarson, Reykjanesbær

Starfsmaður nefndarinnar er Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi sambandsins.