Fasteignaskattar

Fasteignaskattur er annar stærsti tekjustofn sveitarfélaga og er lagður árlega á flestar fasteignir. Álagningarstofn er fasteignamat sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gefur út. Fasteignamat skal miðast við markaðsverð húsnæðis í febrúarmánuði ár hvert og nýtt mat tekur gildi 31. desember s.á. Sveitarfélagið leggur skatta á það mat næsta ár og innheimtir skatta.  Um er að ræða þrjá skattflokka.

  • A-skattur er lagður á íbúðarhúsnæði og getur verið allt að 0,5% af fasteignamati, með heimild til hækkunar upp í 0,625%.
  • B-skattur er lagður á ýmsar opinberar byggingar og er 1,32% af fasteignamati.
  • C-skattur er lagður á atvinnuhúsnæði og annað húsnæði sem hvorki fellur undir A- eða B-skatt og getur verið allt að 1,32% af fasteignamati, með heimild til hækkunar upp í 1,65%.

Samhliða fasteignaskatti innheimta sveitarfélög ýmis fasteignagjöld, s.s. fráveitu - og vatnsgjald, lóðaleigu og sorpgjald. Þessi gjöld ráðast í mörgum tilvikum af fasteignamati.  Byggðastofnun tekur árlega saman upplýsingar um fasteignagjöld.