153. löggjafarþing

Heiti Umsögn sambandsins Staða máls
Umsögn um drög að breytingu á lögræðislögum, S161/2023 11.09.2023 Samráðsgátt
Umsögn um Hvítbók um húsnæðismál, S-133/2023 05.09.2023 Samráðsgátt
Umsögn til starfshóps um skattlagningu orkuvinnslu. S-119/2023 28.08.2023 Samráðsgátt
Áform um heildarendurskoðun á ákvæðum persónuverndarlaga, S-142/2023 25.08.2023 Samráðsgátt
Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skipulag haf- og strandsvæða (skipan svæðisráða o.fl.), S-132/2023 18.08.2023 Samráðsgátt
Tillaga að formgerð samstarfs stjórnvalda og atvinnulífs á sviði netöryggis 09.08.2023 Samráðsgátt
Reglugerð um netöryggisráð 09.08.2023 Samráðsgátt
Drög að samgönguáætlun, S-112/2023 20.07.2023 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um málsmeðferð við setningu skipulagsreglna fyrir flugvelli, S-100/2023 14.06.2023 Samráðsgátt
Áform um lagasetningu vegna fyrirhugaðrar sameiningar stofnana umhverfis-, orku-, og loftslagsráðuneytisins S-103/2023 09.06.2023 Samráðsgátt
Reglugerð um náttúruhamfaratryggingu Íslands 92/2023 23.05.2023 Samráðsgátt
Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2024-2028, 894. mál 24.04.2023 Alþingi
Tillaga til þingsályktunar um landbúnaðarstefnu, 914.- mál 17.04.2023 Alþingi
Hvítbók í málefnum sveitarfélaga, S-72/2023 14.04.2023 Samráðsgátt
Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáæltun í geðheilbrigðismálum, 857. mál 12.04.2023 Alþingi
Tillaga til þingsályktunar um upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál, 126. mál 12.04.2023 Alþingi
Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun um þjónustu við eldra fólk, 860. mál 12. 04.2023 Alþingi
Skýrsla Boston Consulting Group um stöðu og framtíð lagareldis á Íslandi, S-49/2023 04.04.2023 Samráðsgátt
Tillaga til þingsályktunar um skipun starfshóps um umönnun og geymslu líka, 85. mál 16.03.2023 Alþingi
Drög að frumvarpi til laga um nýja þjónustustofnun á sviði menntamála, S-38/2023 10.03.2023 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til breyting á fjarskiptalögum nr. 70/2022, S-43/2023 08.03.2023 Samráðsgátt
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna, S 44/2023 08.03.2023 Samráðsátt
Drög að þingsályktunartillögu um matvælastefnu, S21/2023 17.02.2023 Samráðsgátt
Grænbók um húsnæðis- og mannvirkjamál, S33/2023 27.02.2023 Samráðsgátt
Drög að landbúnaðarstefnu, S30/2023 23.02.2023 Samráðsgátt
Drög að þingsályktunartillögu um þjónustu við eldra fólk S-253/2022 23.01.2023 Samráðsgátt
Aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum S-247/2022 11.01.2023 Samráðsgátt
Áform um breytingar á lögum um Orkusjóð S-250/2022 09.01.2023 Samráðsgátt
Grænbók um sveitarstjórnarmál, S229/2022 12.12.2022 Samráðsgátt
Tillaga til þingsályktunar um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum, 113. mál 29.11.2022 Alþingi
Breytingar á skipulagslögum (framboð hagkvæms húsnæðis), S-202/2022 09.11.2022 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um stefnumarkandi stefnur S-210/2022 21.11.2022 Samráðsgátt
Áform um lagabreytingar um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga S-211/2022 15.11.2022 Samráðsgátt
Breytingar á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, S-208/2022 14.11.2022 Samráðsgátt
Áform um frumvörp til nýrra heildarlaga um skólaþjónustu og nýja þjónustustofnun S-195/2022 31.10.2022 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um persónuvernd, mál 182/2022 25.10.2022 Samráðsgátt
Frumvarp um breytingu á lögum um menningarminjar (aldursfriðun mannvirkja), S-171. 06:10.2022 Samráðsgátt