152. löggjafarþing

Hér er upptalning á þeim frumvörpum og reglugerðum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið beðið um að veita umsagnir um á 152. löggjafarþingi, ásamt þeim umsögnum sem gefnar hafa verið.

Heiti frumvarps/reglugerðar/þingsályktunar Umsögn sambandsins Staða máls
Frumvarp til laga um fjármálafyrirtæki, 533. mál Umsögn LS 05.06.2022 Alþingi
Frumvarp til sóttvarnarlaga, 498. mál 01.06.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um greiðslur vegna umönnunar langveikra og fatlaðra barna, 591. mál 31.05.2022 Alþingi
Frumvarp til breytinga á lögum um útlendinga, 595. mál 31.05.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum (íbúakosningar), 571. mál 31.05.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, 579. mál 30.05.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um loftferðir, framhaldsumsögn, 186. mál 24.05.2022 Alþingi
Frumvarp um breytingar á skipulagslögum (raflínuskipulag), 573. mál 23.05.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna, 530. mál 17.05.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), 590. mál 25.04.2022 Alþingi
Frumvarp um breytingu á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna, 416. mál 30.03.2022 Alþingi
Frumvarp um framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu 2, 11. mál 15.03.2022 Alþingi
Frumvarp um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, 333. mál 15.03.2022 Alþingi
Breyting á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938, 272. mál 18.02.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 34. mál 21.02.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um loftferðir, 186. mál 11.02.2022 Alþingi
Frumvarp um breyting á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismunarþátta), mál. nr. 168 03.02.2022 Alþingi
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannavarnir nr. 82/2008, 181. mál 02.02.2022 Alþingi