150 löggjafarþing

Hér er upptalning á þeim frumvörpum og reglugerðum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið beðið um að veita umsagnir um á 150. löggjafarþingi, ásamt þeim umsögnum sem gefnar hafa verið.

Lagafrumvörp

Umsögn sambandsins

Staða máls

Drög að reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla, mál. 176/2020 01.10.2020 Samráðsgátt
Drög að breytingartillögum meiri hluta velferðarnefndar við frumvarp til laga um húsnæðismál (hlutdeildarlán) 926. mál 21.08.2020 Staða máls
Drög að frumvarpi um stjórnsýslu jafnréttismála, S-127/2020 16.07.2020 Staða máls
Drög að frumvarpi um samþættingu þjónustu í þágu barna 24.06.2020 Staða máls
Frumvarp til laga um fjarskipti, 775. mál  08.06.2020 Staða máls
Frumvarp um breytingu á lögum um opinber fjármál, 842. mál 04.06.2020 Staða máls
Frumvarp til laga um ferðagjöf, 839. mál 29.05.2020 Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, 707. mál 25.05.2020 Staða máls
Frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, 735. mál 22.05.2020 Staða máls
Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, 662. mál 20.05.2020 Staða máls
Frumvarp um átak í fráveitumálum, 776. mál 18.05.2020 Staða máls
Frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, plastvörur), 720. mál 20.05.2020

16.01.2020

Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 713. mál 20.05.2020 Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum (vinnutími starfsmanna sem veita persónulega notendastýrða aðstoð), 665. mál 14.05.2020 Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum nr. 140/2012, með síðari breytingum (réttarstaða þriðja aðila), 644. mál 05.05.2020 Staða máls
Fjáraukalög 2020 (Aðgerðarpakki 2), 724. mál 17.03.2020 Staða máls
Breytingar á lögum um almannavarnir, 697. mál 23.03.2020 Staða máls
Ábendingar við frumvarp til fjáraukalaga 2020 og aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum vegna COVID-19, 683. mál og 695. mál  23.03.2020 Staða máls
Staða máls
Frumvarp til breytinga á lögum um grunnskóla, 16. mál 06.03.2020 Staða máls
Breyting á lögum um málefni innflytjenda, 457. mál 17.02.2020 Staða máls
Breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, 439. mál 17.02.2020 Staða máls
Frumvarp um breytingu á lögum um loftslagsmál, 467. mál 05.02.2020 Staða máls
Frumvarp um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (viðaukar), 436. mál 19.01.2020 Staða máls

 

 

 

 

 

Heiti frumvarps/reglugerðar/þingsályktunar Umsögn sambandsins Staða máls
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, mál 193/2020 01.10.2020 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla, mál. 176/2020 01.10.2020 Samráðsgátt
Áform um frumvarp til breytinga á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt, mál nr. 188/2020 28.09.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skráningu einstaklinga nr. 140/2019, mál nr. 185/2020 18.09.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (atvinnu og byggðakvótar o. fl.), mál nr. 175/2020 18.09.2020 Samráðsgátt
Áform um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, mál nr. 164/2020 15.09.2020 Samráðsgátt
Áform um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum nr. 61/2013, mál nr. 153/2020 14.09.2020 Samráðsgátt
Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögumum hollustuhætti og mengunarvarnir (menntun og þjálfun sundkennara, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl., mál nr. 174/2020 10.09.2020 Samráðsgátt
Áform um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 10.09.2020 Samráðsgátt
Þingsályktunartillaga um fjármálastefnu fyrir árin 2018-2022, 968. mál 31.08.2020 Alþingi
Drög að frumvarpi til laga um vernd, velferð og veiðar villtra fugla og villtra spendýra, mál 130/2020 24.08.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til breytinga á barnalögum 76/2003 (breytt kynskráning foreldra), nr. 141/2020 20.08.2020 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um skráningu einstaklinga, nr. 121/2020.
Lög um skráningu einstaklinga
13.08.2020 Samráðsgátt
Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28/2017 – Mat á áhrifum 13.08.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um stjórnsýslu jafnréttismála nr. 127/2020 16.07.2020 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi, S123/2020 09.07.2020 Staða máls
Drög að stefnu um barnvænt Ísland 26.06.2020
Drög að frumvarpi til laga um samþættingu í þágu farsældar barna, mál 106/2020 23.06.2020 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um tímabundna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna, 105/2020 04.06.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til breytinga á mannvirkjalögum, 90/2020 18.05.2020 Samráðsgátt
Tillögur að endurhæfingastefnu 22.05.2020 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um störf og starfshætti undanþágunefndar kennara, 89/2020 11.05.2020 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á árinu 2020 07.05.2020
Þingályktunartillaga um sérstakt tímabundið fjárfestingarátak, 699. mál 26.03.2020 Staða máls
Viðspyrna af hálfu sveitarfélaga 19.03.2020
Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, mál 65/2020 19.03.2020 Samráðsgátt
Tillaga til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar, mál nr. 311 19.03.2020 Staða máls
Fyrirhugaðar breytingar á viðmiðunarnámskrá aðalnámskrár grunnskóla 17.03.2020
Umsögn um menntastefnu 2030, mál 60/2020 17.03.2020 Samráðsgátt
Reglugerð um vernd landbúnaðarlands, nr. 39/2020 10.03.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 29/2020 25.02.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna, 34/2020 26.02.2020 Samráðsgátt
Stöðumat og valkostir í opinberum innkaupum, mál nr. 14/2020 20.02.2020 Samráðsgátt
Drög að tillögu til þingsályktunar um forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreiti ásamt aðgerðaráætlun 2021-2025, 25/2020 16.02.2020
Drög að frumvarpi til laga um Orkusjóð, nr. 15/2020 10.02.2020 Samráðsgátt
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd nr. 60/2013, með síðari breytingum (óbyggt víðerni) 10.02.2020
Drög að lýsingu um gerð landgræðsluáætlunar, mál 12/2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, 329/2019 20.01.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, 324/2019 16.01.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi til laga um þjóðgarða og Þjóðgarðastofnun, mál 318/2019 15.01.2020 Samráðsgátt
Drög að frumvarpi um Hálendisþjóðgarð, mál 317/2019 14.01.2020 Samráðsgátt
Drög að lýsingu fyrir gerð landsáætlunar í skógrækt 310/2019 08.01.2020 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um Fiskeldissjóð, mál 314/2019 08.01.2020 Samráðsgátt
Drög að reglugerð um fiskeldi, mál 312/2019 18.01.2020 Samráðsgátt