Starfsáætlanir

Starfsáætlun sambandsins er lögð fram á stjórnarfundi einu sinni á ári. Starfsáætlunin byggir að grunni til á stefnumörkun sambandsins fyrir hvert kjörtímabil. Í starfsáætluninni er greint frá hlutverki og meginmarkmiðum hvers sviðs sambandsins fyrir sig og yfirstjórnar að auki.