Stýrihópur skipaður um gagngera endurskoðun byggingarreglugerðar

Innviðaráðherra, hefur skipað stýrihóp um breytingar á byggingarreglugerð til loka árs 2024.

Arnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri sambandsins, Björn Karlsson innviðaráðuneytinu, Þórunn Lilja Vilbergsdóttir HMS, Þóra Margrét Þorgeirsdóttir HMS, Ingveldur Sæmundsdóttir innviðaráðuneytinu, Sigurður Hannesson, Samtökum iðnaðarins og Hermann Jónasson HMS.

Stýrihópnum er ætlað að vinna tillögur um gagngerar breytingar á regluverkinu og einfalda umgjörð um byggingariðnað í því skyni að lækka byggingarkostnað og leggja grunn að stöðugleika á húsnæðismarkaði. Hópnum er ætlað að skila tillögum að úrbótum til ráðherra haustið 2024.

Lögð verður áhersla á að tillögurnar muni leiða til framfaraskrefa í bygginga- og mannvirkjagerð til framtíðar en markmiðið er að einfalda stjórnsýslu, auka gæði og neytendavernd og stuðla að aukinni nýsköpun og sjálfbærni. Í vinnu sinni á hópurinn að hafa til hliðsjónar tillögur OECD til úrbóta á lögum og reglum í byggingariðnaði, þ.m.t. að auka sjálfbærni, stafræna stjórnsýslu og gæði.

Vinnuhópar með fag- og hagsmunaaðilum

Stýrihópurinn mun vinna með fag- og hagsmunaaðilum og mynda vinnuhópa um einstök málefni til þess að tryggja samráð og samtal um bestu lausnir. Vinnuhóparnir sem þegar eru farnir af stað munu fjalla um eftirtalin málefni: Hönnunareftirlit, framkvæmda- og notkunareftirlit, lífferilsgreiningar (LCA), orkusparnaður og rekstur og stafræn þróun. Aðrir hópar sem munu fylgja í kjölfarið vinna með eftirtalin málefni: Hollusta og umhverfi, brunavarnir og öryggi í notkun, aðkoma,  umferðarleiðir og innri rými, burðarþol og stöðugleiki, hringrásarhagkerfið og byggingarvörur og tryggingar. Vinnuhópur um stafræna þróun mun starfa þvert á alla hópa.

Stýrihópurinn er skipaður tveimur fulltrúum frá ráðuneytinu, tveimur frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS), einum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og einum frá Samtökum iðnaðarins. Hópurinn er skipaður eftirtöldum:

  • Ingveldur Sæmundsdóttir, formaður, innviðaráðuneyti,
  • Björn Karlsson, innviðaráðuneyti
  • Hermann Jónasson, HMS
  • Þóra Margrét Þorgeirsdóttir, HMS
  • Arnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga
  • Sigurður Hannesson, Samtök iðnaðarins.

Með hópnum starfar Þórunn Lilja Vilbergsdóttir, lögfræðingur hjá HMS.