Opið fyrir umsóknir í Lýðheilsusjóð 2022

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um styrki í Lýðheilsusjóð 2022 og er frestur til þess að sækja um til 15. nóvember 2021.

Í ár er lögð áhersla á eftirfarandi:

  • Aðgerðir sem miða að því að efla geðheilsu og félagsfærni.
  • Aðgerðir sem miða að heilbrigðu mataræði, svefni og hreyfingu.
  • Áfengis, vímu- og tóbaksvarnir.
  • Verkefni sem tengjast kynheilbrigði.
  • Verkefni sem beinast að minnihlutahópum til að stuðla að jöfnuði til heilsu.

Við úthlutun verður tekið mið af eftirfarandi stefnum stjórnvalda:

Verkefni sem unnin eru í víðtæku samstarfi hagsmunaaðila í samfélaginu og verkefni með eigin fjármögnun og/eða aðra fjármögnun hafa forgang við yfirferð umsókna. Þá er einnig mikilvægt að verkefnin byggi á faglegum grunni og hafi raunhæf og skýr markmið.

Umsækjendur eru hvattir til þess að sækja um í tímanlega til þess að minnka álag á umsóknarkerfið síðustu dagana áður en umsóknarfresti lýkur. Þá er einnig gott að gefa sér nægan tíma til þess að ganga frá umsókn þannig að allar upplýsingar og fylgiskjöl séu til staðar.

Gera þarf grein fyrir því hvernig árangur verkefnisins verður metinn, hvernig fjármagni verður varið og skila skal framvindu- eða lokaskýrslu að verkefni loknu.

Sótt er um á vefsvæði Lýðheilsusjóðs Opnast í nýjum glugga.

Sjá Opnast í nýjum glugga nánar um lýðheilsusjóð.