Nýjar reglugerðir sem lúta að þjónustu við fatlað fólk

Birtar hafa verið fimm nýjar reglugerðir vegna þjónustu við fatlað fólk og eftirlits með aðbúnaði á heimilum og stofnunum sem þjóna fötluðum. Reglugerðirnar eru settar með stoð í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem tóku gildi 1. október síðastliðinn og er ætlað að stuðla að umbótum hver á sínu sviði.

Birtar hafa verið fimm nýjar reglugerðir vegna þjónustu við fatlað fólk og eftirlits með aðbúnaði á heimilum og stofnunum sem þjóna fötluðum. Reglugerðirnar eru settar með stoð í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem tóku gildi 1. október síðastliðinn og er ætlað að stuðla að umbótum hver á sínu sviði.

Þá hefur enn fremur með vísun í sömu lög verið gerð breyting á reglugerð um húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk nr. 370/2016 með breytingareglugerð, þar sem sérstaklega er kveðið á um meðferð umsókna um húsnæðisúrræði, biðlista, biðtíma og samráð við umsækjendur sem bíða eftir húsnæðisúrræði.

Ein þessara nýju reglugerða fjallar um starfsleyfi sem félagasamtökum, sjálfseignarstofnunum og öðrum þjónustu- og rekstraraðilum, sem sinna þjónustu við fatlað fólk samkvæmt þar að lútandi lögum, er skylt að hafa. 

Þá er umsjón og umsýsla með starfsleyfum á hendi Gæða- og eftirlitsstofnunar félagsþjónustu og barnaverndar og gefur stofnunin út starfsleyfi í nafni velferðarráðuneytisins. Unnið er að gerð rafrænna eyðublaða vegna útgáfu starfsleyfanna og er áætlað að byrjað verði að taka við umsóknum þann 1. janúar 2019.

Eftirtaldar eru reglugerðirnar sem hér um ræðir: