06. júl. 2010

Undirritun samkomulags um fjárhagslegar forsendur fyrir flutningi málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga

  • Undirritun Fjármagn flutnings fatlaðra

Í dag var undirritað samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um fjárhagslegar forsendur fyrir flutningi málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga. Þetta er viðamesta endurskipulagning á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga frá flutningi grunnskólanna árið 1996. Tekjur sem nema 10,7 milljörðum króna flytjast til sveitarfélaganna á næsta ári samhliða yfirfærslu málaflokksins þann 1. janúar 2011.

Með samkomulaginu er lagður grunnur að því að færa ábyrgð á fjármögnun þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga og tryggja sveitarfélögunum sanngjarnan fjárhagsramma sem tekur tillit til umfangs verkefna. Jafnframt er tekið mið af brýnni þörf fyrir aðhald í opinberum rekstri og sameiginlegum áformum ríkis og sveitarfélaga um að bæta afkomu hins opinbera og skapa þannig forsendur fyrir lækkun skulda.

Framundan er vinna við undirbúning nauðsynlegra lagabreytinga vegna yfirfærslunnar og gerð heildarsamnings við sveitarfélögin. Gert er ráð fyrir að slíkur samningur liggi fyrir eigi síðar en um miðjan september nk.

Á meðfylgjandi mynd eru Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og þeir Halldór Halldórsson, formaður og Karl Björnsson framkvæmdastjóri, sem undirrituðu samkomulagið fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga, ásamt ráðherrunum Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra, Árna Páli Árnasyni, félags- og tryggingamálaráðherra og Kristjáni L. Möller, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem rituðu undið samkomulagið fyrir hönd ríkisins.

Samkomulag um fjárhagslegar forsendur fyrir flutningi málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga.