28. jan. 2015

Breytingar á lögum um fráveitur í kynningu

  • SIS_Umhverfis_taeknimal_760x640

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur lagt fram til kynningar drög að frumvarpi til breytinga á lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu lúta að gjaldtökuheimildum fráveitna sveitarfélaga.

Meginmarkmið frumvarpsins er að skýra og treysta grundvöll álagningar fráveitugjalds sem fráveitur sveitarfélaga innheimta fyrir þá almannaþjónustu sem þær veita. Frumvarpinu er enn fremur ætlað að skýra og styrkja gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna gagnvart viðskiptavinum þeirra.

Mikilvægt er að almennar og hlutlægar reglur gildi um innheimtu fráveitugjalds. Í frumvarpinu er kveðið skýrt á um að heimilt verði að heimta fráveitugjald af öllum fasteignum sem tengjast fráveitu sveitarfélags og þar sem tenging er fyrir hendi við mörk fasteignar. Lagt er til að sett verði ákvæði um hármarksgjald sem er tiltekið hlutfall af heildarfasteignarmati þegar matsverð fasteignar liggur ekki fyrir, en tenging er fyrir hendi.

Í frumvarpinu er gengið  út frá því að þegar fráveitufyrirtæki hefur lokið skyldum sínum varðandi tengingu fasteignar sé heimilt að hefja innheimtu fráveitugjalds.  Skýrð er heimild fráveitufyrirtækja til innheimtu fráveitugjalds af öllum mannvirkjum innan fasteignar sem frá kemur skólp sem fer í fráveitu. 

Frumvarpsdrögin eru unnin af vinnuhópi sem samanstóð af fulltrúum umhverfis- og auðlindaráðuneytis, innanríkisráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Samorku og Orkuveitu Reykjavíkur. Breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru í meginatriðum efnislega samhljóða frumvarpi um breytingu á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga sem innanríkisráðherra leggur nú fram á Alþingi.

Athugasemdir og ábendingar um frumvarpið skulu sendar á netfangið postur@uar.is eða í bréfpósti, á umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Skuggasundi 1, 101 Reykjavík, eigi síðar en 6. febrúar nk.

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna. (Gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna)    pdf    word