26. maí 2011

Umsagnir um frumvarp til sveitarstjórnarlaga og ráðstafanir í ríkisfjármálum

  • Althingi_300x300p

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sent frá sér umsögn um frumvarp til sveitarstjórnarlaga og minnisblað um áhrif frumvarps til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum á sveitarfélög.

Í umsögn sambandsins um ný sveitarstjórnarlög kemur fram að sambandið gerir mis miklar athugasemdir við alla kafla frumvarpsins utan tveggja enda er heildarendurskoðun sveitarstjórnarlaga yfirgripsmikið verkefni sem krefjandi reyndist að ljúka á því eina ári sem ætlaður var til verksins. Frumvarpið er mikið að vöxtum og eru án efa allmörg atriði sem má bæta það er því skoðun sambandsins að farið verði vandlega yfir þær umsagnir sem borist hafa til samgöngunefndar Alþingis og að sátt náist um niðurstöðuna.

Jafnframt telur sambandið nauðsynlegt að við afgreiðslu frumvarpsins á haustþingi liggi fyrir drög að reglugerð um fjármálareglur sem setja á skv. 64. gr. frumvarpsins. Þá telur sambandið ástæðu til að skoða hvort sett verði ákvæði til bráðabirgða í frumvarpið um að lögin verði endurskoðuð innan tiltekins árafjölda.

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

Í minnisblaði sambandsins um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum, sem lagt er fram í tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði, segir m.a. að afar skammur tími hafi gefist til að skoða málið enda hafi frumvarpið ekki verið sent sambandinu til formlegrar umsagnar. Í samantektinni kemur fram að fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög komi helst fram vegna breytinga á greiðslum til lífeyrissjóða og Starfsendurhæfingarsjóðs og vegna minnkaðra tekna Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Frumvarpið gæti því haft þau áhrif á sveitarfélög að þau þurfi með beinum hætti að hækka greiðslur sínar til lífeyrissjóða og Starfsendurhæfingarsjóðs um 200 m.kr á ári. Þar við bætist tekjulækkun jöfnunarsjóðs sem áætla má að verði að hámarki um 130 m.kr. Frumvarpið, verði það að lögum, getur því kostað sveitarfélögin 330 m.kr á ári.