Lagabreyting á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga

Í dag var samþykkt á Alþingi lög um breytingu á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga. Tilefni lagasetningarinnar er að tryggja sveitarfélögum svigrúm til að ráðast í auknar fjárfestingar og mæta aðsteðjandi vanda í rekstri vegna þeirra áhrifa sem kórónuveirufaraldurinn hefur haft á íslenskt efnahagslíf og búskap hins opinbera.

Með lagasetningunni er sveitarfélögum veitt heimild til að víkja frá fjármálareglum sveitarstjórnarlaga til ársins 2025. Að auki var samþykkt heimild til Lánasjóðs sveitarfélaga til að veita  lán til að mæta rekstrarhalla sveitarfélaga, auk rekstrarhalla stofnana og fyrirtækja þeirra sem sinna lögmæltum verkefnum og ekki eru í samkeppnisrekstri, á reikningsárunum 2020-2022.

Sveitarfélögum er einnig veitt heimild til að lækka eða fella niður dráttarvexti á kröfur vegna fasteignaskatta rekstraraðila sem eiga við verulega rekstrarörðugleika að stríða vegna kórónuveirufaraldursins eða gjaldenda sem leigja húsnæði til rekstraraðila sem sömu skilyrði eiga við. Sveitarfélög er vilja nýta umrædda heimild verða að setja reglur þar sem nánari skilyrði koma fram og tryggt sé að jafnræðis sé gætt. Vakin er athygli á því að í frumvarpinu má finna nánari leiðbeiningar um æskilegt innihald þeirra reglna.

Að auki var samþykkt að lögfesta heimild ráðherra til að víkja tímabundið frá tilteknum skilyrðum sveitarstjórnarlaga til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og til að auðvelda töku ákvarðana þegar neyðarástand skapast í sveitarfélagi. Áður hafði verið samþykkt sambærileg heimild sem bráðabirgðaákvæði í sveitarstjórnarlögum en það ákvæði féll úr gildi um seinustu áramót. Ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga er enn í gildi og gildir til 31. apríl 2021.