Fimm sveitarfélög taka þátt í verkefni um úrgangsstjórnun

Sveitarfélögin Garðabær, Ísafjörður, Rangárþing eystra, Skagafjörður og Suðurnesjabær hafa verið valin til þátttöku í verkefni um kostnað og tekjur sveitarfélaga í úrgangsstjórnun.

Auglýst var eftir áhugasömum sveitarfélögum til þátttöku í verkefnið í nóvember sl. og bárust alls 22 umsóknir frá breiðum og fjölbreyttum hópi sveitarfélaga. Eftir yfirferð á umsóknum, með teknu tilliti til þeirra valforsendna sem lágu fyrir í upphafi, stóðu þessi fimm framangreindu sveitarfélög eftir sem fulltrúar í verkefnið.   

Valforsendurnar sem horft var til við val á sveitarfélögum voru eftirfarandi: 

  • Staða gagnvart innleiðingu nýrra lagakrafna  
  • Svigrúm til að leggja fram vinnu til verkefnisins  
  • Aðgengi að upplýsingum  
  • Rekstrarform á þjónustu  
  • Dreifing yfir landið, m.t.t. til stærðar, staðsetningar, dreifbýli eða þéttbýli eða hvoru tveggja  

Áðurnefnd sveitarfélög eru öll vel á veg komin með að innleiða nýlegar lagakröfur um söfnun og aðra meðhöndlun úrgangs. Greining á kostnaði og tekjum þeirra ætti því að kasta ljósi á almenna kostnaðarþróun sveitarfélaga miðað við núgildandi kröfur. Að auki er talið að sveitarfélögin búi yfir þeim upplýsingum sem þarf til að ná fram markmiðum verkefnisins og bolmagni til að miðla þeim áfram til sambandsins og ráðgjafa þess. Jafnframt er talið að þessi hópur sveitarfélaga endurspegli vel mismunandi stöðu sveitarfélaga m.t.t. stærðar, staðsetningar, rekstrarforms í málaflokknum og annarra þátta sem horft er til.   

Verkefnið er í tveimur áföngum og ráðgert er að hefja verkefnið í janúar 2024. Samband íslenskra sveitarfélaga leiðir verkefnið með aðstoð tveggja ráðgjafa, annars vegar Pure North og hins vegar HLH ráðgjöf, sem munu vinna greiningarvinnuna og setja fram niðurstöður verkefnisins.

Niðurstöður fyrri hluta verkefnisins munu liggja fyrir í febrúar/mars og niðurstöður seinni hluta liggi fyrir í júní. Sveitarfélögum, sem urðu ekki fyrir valinu, mun bjóðast að taka þátt í bakhópi um kostnað sveitarfélaga vegna meðhöndlunar úrgangs, sem verður starfræktur á meðan verkefninu stendur. Öllum sveitarfélögum sem sendu inn umsókn er þakkað kærlega fyrir sýndan áhuga á verkefninu.