Aukin framlög til rannsóknar- og þróunarverkefna í innflytjendamálum

Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, úthlutaði nýlega 24 m.kr. úr þróunarsjóði innflytjendamála. Sjóðnum er ætlað að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði innflytjendamála og greiða með því móti fyrir gagnkvæmri aðlögun innflytjenda og íslensks samfélags. Framlög í sjóðinn hafa verið aukin, hækkuðu úr 10 m.kr. í rúmar 24 m.kr.

Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, úthlutaði nýlega 24 m.kr. úr þróunarsjóði innflytjendamála. Sjóðnum er ætlað að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði innflytjendamála og greiða með því móti fyrir gagnkvæmri aðlögun innflytjenda og íslensks samfélags. Framlög í sjóðinn hafa verið stóraukin, hækkuðu úr 10 m.kr. í rúmar 24 m.kr. 

Sérstök áhersla var lögð á verkefni í þágu barna og ungs fólks, samfara aukinni áherslu ríkisstjórnarinnar á þann málaflokk.

Innflytjendum hefur fjölgað mikið á Íslandi undanfarna tvo áratugi og hlutfall þeirra af heildarmannfjölda er nú svipað og á hinum Norðurlöndunum. Töldust í árslok 2018 9% barna á Íslandi til innflytjenda eða annarrar kynslóðar innflytjenda. 

Þá var áhersla einnig lögð á rannsóknar- og þróunarverkefni sem tengjast virkri þátttöku innflytjenda og sýnileika þeirra sem og verkefni sem falla vel að þingsályktunartillögu um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2016-2019. Nýmæli í áherslum sjóðsins var á verkefni sem tengjast vinnumarkaðsmálum innflytjenda.

Alls bárust 53 umsóknir að heildarupphæð 93 m.kr. Af þeim styrkjum sem veittir voru laut rúmlega helmingur að málefnum barna og ungs fólks. Þá hlutu einnig styrki verkefni sem lutu að vinnumarkaðsmálum, virkri þátttöku innflytjenda í samfélaginu og menntamálum.

Styrki hlutu eftirtaldir:

 • Samtök kvenna af erlendum uppruna Þróunarverkefni Tryggjum jöfn tækifæri með samstarfi kr. 900.000
 • Samtök um kvennaathvarf Rannsókn Erlendu börnin í kvennaathvarfinu – hvað segir mamma? kr. 500.000
 • Kópavogsdeild Rauða krossins Þróunarverkefni Æfingin skapar meistarann kr. 700.000
 • Grunnskólinn á Suðureyri Þróunarverkefni Verðum betri saman kr. 280.000
 • Símenntunarstöðin á Vesturlandi Þróunarverkefni Einstaklingsmiðuð fjarkennsla í íslensku í dreifðum byggðum kr. 1.700.000
 • Ritver Menntavísindasviðs Háskóla Íslands Þróunarverkefni Stuðningur við verkefnavinnu stúdenta af erlendum uppruna kr. 400.000
 • Alþýðusamband Íslands Rannsókn Umfang og eðli launaþjófnaðar hjá erlendu vinnuafli kr. 900.000
 • Helga Rut Guðmundsdóttir Rannsókn Máltaka 3ja ára barna með íslensku sem annað mál og áhrif söngiðkunar á framvindu og færni kr. 700.000
 • Hjálparstarf kirkjunnar Þróunarverkefni Töskur með tilgang kr. 500.000
 • Samskiptamiðstöð heyrnalausra og heyrnaskertra Rannsókn Áhrif tvítyngis málhafa á þróun íslenska táknmálsins kr. 850.000
 • Matsskrifstofa Háskóla Íslands- ENIC/NARIC á Íslandi Þróunarverkefni – Kortlagning á verkferlum á mati á fyrra námi innflytjenda kr. 700.000
 • Reykjavíkurborg – þjónustumiðstöð Breiðholts Þróunarverkefni Tilsjón og Okkar mál (TOM) kr. 2.500.000
 • Reykjanesbær Rannsókn – Viðhorf íbúa til innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins og tækifæri til félagslegrar þátttöku í Reykjanesbæ kr. 800.000
 • Rauði krossinn á Íslandi Þróunarverkefni – Bætt líðan og gagnkvæm aðlögun flóttabarna og ungmenna – Orff tónlistasmiðjur kr. 1.200.000
 • Íris H. Halldórsdóttir og Magnfríður Júlíusdóttir Rannsókn Verkalýðsfélög og erlent starfsfólk í ferðaþjónustu kr. 750.000
 • Icelandic Online – Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum Þróunarverkefni Vefnámskeið í íslensku sem öðru máli fyrir snjalltæki ætlað börnum á aldrinum 5-7 ára kr. 2.500.000
 • Reykjanesbær Þróunarverkefni Kjarnahópur til vellíðunnar og virkni kr. 800.000

Úthlutun úr þróunarsjóði innflytjendamála fyrir árin 2018-2019

 • Skólaskrifstofa Hornafjarðar Þróunarverkefni Móðurmálskennsla grunnskólabarna á Hornafirði kr. 2.000.000
 • Reykjavíkurborg – skóla- og frístundasvið Annað Myndorðabók – íslensk þýðing fyrir vefsíðu kr. 500.000
 • Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Rannsókn Fjölgun tilvísana á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins vegna barna af erlendum uppruna – í hverju felst hún og hvað veldur henni? kr. 3.000.000
 • Reykjavíkurborg – þjónustumiðstöð Breiðholts Þróunarverkefni Alþjóðleg unglingasmiðja kr. 1.800.000

Í matsnefnd áttu sæti formaður innflytjendaráðs, starfsmaður innflytjendaráðs sem jafnframt er sérfræðingur í félagsmálaráðuneytinu, fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytisins, fulltrúi dómsmálaráðuneytisins, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, fulltrúi Reykjavíkurborgar og forstöðumaður Fjölmenningarseturs.