Ákvæði um borgaralega skyldu samþykkt á Alþingi

Samþykkt hefur verið á Alþingi frumvarp til laga um breyting á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008. Í frumvarpinu er lagt til að í lögin verði bætt við til bráðabirgða ákvæði um borgaralega skyldu opinberra starfsmanna til að gegna störfum í þágu almannavarna á hættustundu.

Um er að ræða sambærilegt ákvæði og samþykkt var 30. mars 2020 með gildistíma til 1. janúar 2021.

Með gildistöku laganna verður opinberum aðilum áfram heimilt að fela starfsmönnum tímabundið breyttar starfsskyldur og flytja starfsmenn tímabundið milli starfsstöðva og opinberra aðila til að sinna verkefnum sem hafa forgang á hættustundu. Starfsmenn halda óbreyttum launakjörum við slíkar aðstæður.

Í lögunum kemur einnig fram að starfsmenn sé undanþegnir framangreindri skyldu sé heilsufari hans, eða annars einstaklings sem hann ber ábyrgð á, svo háttað að öryggi hans sé stefnt í sérstaka hættu með því að fela honum að gegna slíkum störfum.

Ákvæði laganna um borgaralega skyldu hefur þegar tekið gildi en það fellur úr gildi þann 1. janúar 2022.