Fjölbreytt starf hjá Sambandinu

Samband íslenskra sveitarfélaga leitar að jákvæðum, drífandi og glaðlyndum einstaklingi í starf móttökuritara. Um er að ræða 100% starf.

Hér er einstakt tækifæri fyrir fjölhæfan aðila sem hefur ríka þjónustulund, framúrskarandi samskiptahæfni og sveigjanleika til að taka að sér starf í skemmtilegu starfsumhverfi að fjölbreyttum verkefnum.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf ekki síðar en 1. september. Um er að ræða framtíðarstarf.

Sótt er um starfið í gegnum vefinn alfred.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Símsvörun, móttaka og almenn upplýsingagjöf.
 • Umsjón með fundarherbergjum og opnum rýmum.
 • Umsjón með eldhúsi/kaffistofu starfsfólks.
 • Skráning og frágangur á útsendum skjölum.
 • Aðstoð við skjalavörslu, skráning og frágangur.
 • Innkaup á vörum á skrifstofu og kaffistofu.
 • Almenn skrifstofustörf og ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af sambærulegu starfi er kostur.
 • Nákvæm, skipulögð og áreiðanleg vinnubrögð.
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, rík þjónustulund, frumkvæði og samviskusemi.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Góð færni í íslensku.

Fríðindi í starfi

Nokkur dæmi um kosti þess að vinna hjá Sambandinu:  

 • Sambandið er framsækinn og skemmtilegur vinnustaður.
 • Þátttaka í þjónustuteymi sem vinnur að eflingu íslenskra sveitarfélaga.
 • Boðið er upp á opið vinnuumhverfi.
 • Hér starfar samheldinn hópur og starfsfólk fær gott svigrúm til starfsþróunar.
 • Ekki skemmir fyrir að Sambandið er heilsueflandi vinnustaður sem leggur áherslu á fjölskylduvænt umhverfi, boðið er upp á heilsustyrk.
 • Jafnræðis er gætt í hvívetna við ráðningu og leitast er við að mannauður Sambandsins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Sótt er um starfið í gegnum vefinn alfred.is.

Nánari upplýsingar veitir Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri þjónustusviðs, netfang: valur.rafn.halldorsson@samband.is, eða í síma 515-4900.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf, þar sem fram kemur m.a. rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk.

Samband íslenskra sveitarfélaga leitar að jákvæðum, drífandi og glaðlyndum einstaklingi í starf móttökuritara. Um er að ræða 100% starf.