Kynningarfundur um þarfagreiningu úrgangstölfræði á Íslandi

Þann 21. desember nk. mun KPMG halda rafræna hádegiskynningu, kl: 12:30-13:30, um niðurstöður verkefnis kortlagningar á söfnun, flæði og skráningu úrgangsgagna sem framkvæmd var fyrir Umhverfisstofnun.

Hér er hlekkur á fundinn.

Kynntar verða niðurstöður könnunar sem aðilar sem koma að meðhöndlun úrgangs tóku þátt í. Auk þess verður kynnt hvernig gagnasöfnun um úrgang er háttað í nágrannalöndunum og hvers konar kerfi gæti hentað á Íslandi til að halda utan um upplýsingar um úrgang frá upprunastað til lokameðhöndlunar.

Markmið þessa verkefnis er að leggja grunn að því að bæta úrgangstölfræði til að halda utan um alla úrgangsstrauma á Íslandi frá upphafi til enda. Þess er vænst að kortlagningin muni varpa ljósi á stöðu gagnasöfnunar og flæði úrgangs í dag og hvort einhver hentug kerfi séu í boði. Er þarfagreiningin fyrsti liður í framkvæmd aðgerðar 21 Bætt úrgangstölfræði (bls. 103) í stefnu ráðherra í úrgangsmálum – Í átt að hringrásarhagkerfi. Umhverfisstofnun er ábyrgðaraðili þessarar aðgerðar og hefur ráðið KPMG sem ráðgjafa til að framkvæma þarfagreiningu verkefnisins.

Umhverfisstofnun hvetur alla hagaðila sem koma að meðhöndlun úrgangs, hvort sem það eru stofnanir, sveitarfélög eða einkaaðilar, að fylgjast með fundinum í hádeginu næsta þriðjudag.