Upplýsingar um skólahald leik- og grunnskóla

 1. Fjöldi barna í leikskóla árið 2014 eftir lengd dvalar og sveitarfélagi ásamt fjölda heilsdagsígilda
 2. Hlutfallsleg skipting leikskólabarna eftir dvalartíma og sveitarfélagi 2014
 3. Stöðugildi starfsfólks í leikskólum sveitarfélaga árið 2014 og hlutfallsleg skipting þeirra
 4. Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna á hvert stöðugildi starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum 2014
 5. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum á hverja 1.000 íbúa eftir sveitarfélögum 2014
 6. Hlutfall þjónustutekna af rekstrarkostnaði leikskóla sveitarfélaga árið 2014
 7. Rekstrarkostnaður vegna leikskóla sveitarfélaga á hverja 1.000 íbúa árið 2014
 8. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði leiksóla (brúttó) árið 2014
 9. Hlutfall rekstrarútgjalda vegna leikskóla af skatttekjum árið 2014
 10. Rekstrarkostnaður leikskóla sveitarfélaga á mánuði (11 mánuðir) á hvert heilsdagsígildi árið 2014
 11. Stöðugildi starfsfólks við kennslu í grunnskóla árið 2014 eftir menntun
 12. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu árið 2014, samanburður við fyrra ár
 13. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við kennslu í grunnskólum á hverja 1.000 íbúa eftir sveitarfélögum 2014
 14. Rekstrarútgjöld vegna grunnskóla sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga árið 2014
 15. Rekstrarútgjöld vegna grunnskóla sveitarfélaga sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga árið 2014
 16. Rekstrarkostnaður vegna grunnskóla á hverja 1.000 íbúaárið 2014
 17. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði grunnskóla (brúttó) árið 2014
 18. Beinn rekstrarkostnaður (brúttó) grunnskóla sveitarfélaga á hvern nemanda 2014
 19. Heildarútgjöld vegna leikskóla og grunnskóla án innri leigu sem hlutfall af skatttekjum árið 2014
 20. Skólaskrifstofur sveitarfélaga og skólar utan þeirra