Skólaskýrsla 2014


 • Efnisyfirlit
 • Fylgiskjal 1 - Fjöldi barna í leikskóla árið 2013 eftir lengd dvalar og sveitarfélagi ásamt fjölda heilsdagsígilda
 • Fylgiskjal 2 - Hlutfallsleg skipting leikskólabarna eftir dvalartíma og sveitarfélagi árið 2013
 • Fylgiskjal 3 - Stöðugildi starfsfólks í leikskólum sveitarfélaga árið 2013
 • Fylgiskjal 4 - Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna á hvert stöðugildi starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum 2013
 • Fylgiskjal 5 - Fjöldi stöðugilda í leikskólum á hverja 1.000 íbúa eftir sveitarfélögum 2013
 • Fylgiskjal 6 - Hlutfall þjónustutekna af rekstrarkostnaði leikskóla sveitarfélaga árið 2013 eftir sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 7 - Rekstrarkostnaður vegna leikskóla sveitarfélaga á hverja 1.000 íbúa eftir sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 8 - Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði leikskóla árið 2013 eftir sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 9 - Hlutfall rekstrarútgjalda vegna leikskóla af skatttekjum árið 2013 eftir sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 10 - Rekstrarkostnaður leikskóla sveitarfélaga á hvert heilsdagsígidli árið 2013 eftir sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 11 - Stöðugildi starfsfólks við kennslu í grunnskóla árið 2013 eftir menntun og sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 12 - Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu árið 2013 eftir sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 13 - Fjöldi stöðugilda starfsfólks við kennslu í grunnskólum á hverja 1.000 íbúa eftir sveitarfélögum 2013
 • Fylgiskjal 14 - Rekstrarútgjöld vegna grunnskóla sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga árið 2013
 • Fylgiskjal 15 - Rekstrarútgjöld vegna grunnskóla sveitarfélaga sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga árið 2013
 • Fylgiskjal 16 - Rekstrarkostnaður vegna grunnskóla á hverja 1.000 íbúa árið 2013 eftir sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 17 - Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði grunnskóla árið 2013 eftir sveitarfélögum
 • Fylgiskjal 18 - Beinn rekstrarkostnaður grunnskóla sveitarfélaga á hvern nemanda 2013
 • Fylgiskjal 19 - Heildarútgjöld vegna leikskóla og grunnskóla sem hlutfall af skatttekjum árið 2013
 • Fylgiskjal 20 - Skólaskrifstofur sveitarfélaga og skólar utan þeirra