2. ÞÁTTUR - 1 þrep - 13 stig

Starfið krefst færni til að leysa úr þeim daglegu verkefnum sem tilheyra starfinu. Starfsmaður þarf að geta notað þekkingu sína og reynslu til þess að vita hvaða fyrirframgefnu aðferðir eða leiðir skuli nota.

 

Dæmi um starfsheiti með þessa starfsmatsniðurstöðu:

Starfahópur: Áhaldahús
Jarðlagnatæknir
Verkamaður I
Verkamaður II
Verkamaður við sorphirðu
Verkamaður við sorpmóttöku

Starfahópur: Akstur og tæki
Tækjamaður I

Starfahópur: Eldhús
Aðstoð í eldhúsi/mötuneyti

Starfahópur: Félagsþjónusta
Heimaþjónusta I
Ræsting

Starfahópur: Leikskóli
Starfsmaður á gæsluvelli

Starfahópur: Söfn
Gæslumaður á safni

Starfahópur: Árstíðabundin störf
Starfsmaður á leikjanámskeið
Sumarstarfsmaður
Sumarstarfsmaður - vélamaður