Nordisk möete i Island 2014

Ársfundur hagdeilda norrænu sveitarfélagasambandanna

Nordiskt möte i Akureyri, 27. – 31. august 2014

Dagskrá - Program

Torsdag 28. August

 09:00 Velkomst och gennomgång av programmet af Gunnlaugur Juliusson Samband íslenskra sveitarfélaga.
09:10 Orientering om Akureyri kommun och Eyjafjordur. Dan Jens Brynjarsson ekonomisk direktör i Akureyri kommun.
09:45 Landrunda. Kort innlägg från alla länderna om den ekonomiska situationen utifrå kommunernes synsvinkel. Ca 10 minuter pr. land
10:10 Kaffipaus
11:00 Olika regler och olika kvalitet i olika regioner och kommuner (Sverige)
12:00 Lunch på hotellet
13:30 Effektiviseringsåtgärder innan för kommunesektoren (Finland) Effektivitet
Ekonomistyring av det ustyrbara (Danmark)
15:00 Kaffipaus
15:20 Produktivitet innan för sjukvården (Sverige)
Lagstiftning av BPA (Brukarstyrd Personlig Assistanse) (Norge)
16:45 Afslutning av den fagliga delen av dagen

Fredag 29. August

09:00 Kommunal sammanlägning (Finland)
Förändringar i kommunesektoren (Norge)
10:30 Kaffipaus
11:00 Förändringar i statsandelsreformen 2015 (Finland)
12:00 Lunch på hotellet
13:30

Samspel mellan ekonomisk politik, de enstaka kommunernas ekonomistyring och kommunförbundets roll (Danmark)

Nytt lagförslag om offentlig ekonomistyring (Island)

15:00 Kaffipaus
15:20 Ledelseinformation och benchmarking (Danmark)
Inlægg fra Norge
 16:45 Afslutning av den fagliga delen av dagen
19:30 Festmiddag