Fjármálaráðstefna 2015

Hilton Reykjavík Nordica 24. og 25. september 2015

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga fór fram á Hilton Reykjavík Nordica dagana 24. og 25. september 2015.  Ráðstefnuna sóttu ríflega 400 manns. Hér að neðan eru upptökur frá öllum fyrirlestrum nema einum þar sem myndavélin brást okkur á ögurstundu. Undir öllum upptökum eru erindi eða glærusýningar fyrirlesara sem gott getur verið að hafa til hliðsjónar, sérstaklega þegar fylgst er með upptökum frá A-hluta seinni dags ráðstefnunnar.

Fimmtudagur 24. september

Kl. 9:00 Skráning og afhending fundargagna.
10:00 Setningarávarp formanns:
Halldór Halldórsson formaður sambandsins
10:15 Ávarp ráðherra:
Eygló Harðardóttir  félags- og húsnæðismálaráðherra
10:30 Samræður formanns sambandsins og félags- og húsnæðismálaráðherra um fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga, stöðuna í húsnæðismálum og leiðir til úrbóta ásamt ýmsu fleira sem fellur undir verkefni ráðherra og varðar sveitarfélögin:
Stjórnandi:  Sigmundur Ernir Rúnarsson fréttamaður
11:15

Afkoma sveitarfélaga á árinu 2014 – kostnaðaráhrif kjarasamninga - horfur til næstu ára:
Gunnlaugur A. Júlíusson, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs sambandsins

Fyrirspurnir og umræður.

_ 12:00 HÁDEGISVERÐUR
_ 13:30 Tekjustofnar sveitarfélaga – styrking þeirra og breikkun:
Karl Björnsson, framkvæmdastjóri sambandsins
13:55 Skýrsla um „Best practice“ við undirbúning fjárhagsáætlana og eftirlit með framkvæmd þeirra:
Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs Dalvíkurbyggðar
14:25 Almennar umræður um fjármál og fjárhagsstöðu sveitarfélaga.
15:05 KAFFIHLÉ
15:30 Evrópusamvinnan og rekstur sveitarfélaga:
Guðrún Dögg Guðmundsdóttir, forstöðumaður skrifstofu sambandsins í Brussel

15:50 Fordæmalausar aðstæður? Stöðugleikaskattur, ráðstöfun hans og afnám gjaldeyrishafta:
Ásgeir Jónsson hagfræðingur, lektor hjá Háskóla Íslands
  16:20

Lokaerindi í léttum dúr sem meðal annars tengist fjármálum sveitarfélaga.
Andri Ívars, húmoristi og gítarleikari

16:40 Ráðstefnunni frestað til næsta dags. Boðið verður upp á léttar veitingar í lok fundardags.


Ráðstefnustjórar:
Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi í Kópavogsbæ
Hafdís Bjarnadóttir, forseti bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar

Föstudagur 25. september A-hluti

Kl. 9:00 Áhættustjórnun sveitarfélaga og innra eftirlit:
Gunnlaugur A. Júlíusson, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs sambandsins
9:20

Hlutverk og verkefni Endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar:
Ólafur B. Kristinsson, formaður Endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar

Fyrirspurnir og umræður

9:40 „Nýtum færin“ (Innleiðing og áhrif vinnumats grunnskólakennara):
Karl Frímannsson, sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar
10:00 Innleiðing og áhrif vinnumats grunnskólakennara (stærri sveitarfélög):
Ragnar Þorsteinsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar
      Fyrirspurnir og umræður.
10:30 KAFFIHLÉ
  10:50 „Ofbeldi er dýrkeypt“. Kostnaðarmat á áhrifum heimilisofbeldis:
Því miður bilaði upptökuvélin okkar snemma í fyrirlestri Önnu og er hann því ekki tiltækur.
Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar

11:10 Hagkvæmni í meðhöndlun úrgangs, samræmdar vinnureglur:
Guðmundur T. Ólafsson, rekstrarstjóri endurvinnslustöðva SORPU bs .
11:30 Samstarfsmöguleikar ríkis og sveitarfélaga í rafrænum innkaupum:
Hugrún Ösp Reynisdóttir, sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta í fjármálaráðuneytinu
      Fyrirspurnir og umræður.
12:00 Lokaorð – ráðstefnunni slitið.


Ráðstefnustjóri:   Ólafur Þór Ólafsson, forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar

Föstudagur 25. september B-hluti

Kl. 9:00 Álagning fasteignaskatts á fasteignir í ferðaþjónustu – reynsla Hvalfjarðarsveitar:
Skúli Þórðarson, sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar
9:20

Fjölgun ferðafólks – auknar kröfur á sveitarfélögin:
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ

Fyrirspurnir og umræður.

9:40 Undanþágur í fasteignamati; Hverjar eru þær og hvaða þýðingu hefði afnám þeirra?
Bryndís Gunnlaugsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Grindavíkurbæ
10:00 Áfram! – Vinna, virðing, virkni
Rósa Steingrímsdóttir, fjármálastjóri Hafnarfjarðarkaupstaðar
    Fyrirspurnir og umræður.
10:30 KAFFIHLÉ
  _ 10:50
Velferð starfsfólks og fjarvistir á vinnustað:
Jónína Waagfjörð, deildastjóri forvarna og rannsókna hjá VIRK
  11:10

Veikindaréttur, skráning veikindadaga og mat á fjárhagslegum áhrifum fjarvista starfsmanna:
Halla Margrét Tryggvadóttir, starfsmannastjóri Akureyrarkaupstaðar

11:30

Skiptir aðferðafræði mannauðsstjórnunar máli fyrir sveitarfélögin?  Helstu tækifæri og áskoranir í starfsmannamálum:
Berglind Guðrún Bergþórsdóttir, mannauðsstjóri Hafnarfjarðarkaupstaðar

   

 Fyrirspurnir og umræður

12:00 Lokaorð – ráðstefnunni slitið


Ráðstefnustjóri:   Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti Húnaþings vestra