Fjárhagsaðstoð

Til upplýsingar um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga

Almennt er hverjum manni skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára. Hins vegar er sveitarfélögum skylt að veita íbúum sínum þjónustu og aðstoð sé þörf á því. Því geta einstaklingar undir ákveðnum viðmiðunarmörkum eða einstaklingar án framfærslu átt rétt á því að sækja um fjárhagsaðstoð hjá sínu sveitarfélagi.  Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er veitt samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og reglum hvers sveitarfélags fyrir sig, en sveitarfélög skulu setja sér reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Fjárhagsaðstoð skal ávalt veitt til þess að bæta úr vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur komist í þá aðstöðu að geta ekki ráðið fram úr málum sínum sjálf.  

3.3.16 Sambandið skal vinna að því að félagslegur stuðningur sé skilgreindur út frá þörfum þeirra einstaklinga og fjölskyldna sem þurfa á aðstoð að halda, óháð aldri, heilbrigði eða fötlun þeirra. Stefnt verði að því að lög um félagsþjónustu nái til allra og sérlög um einstaka hópa verði felld úr gildi.

3.3.17 Sambandið skal vinna að því að fjárhagsaðstoð sveitarfélaga verði skilgreind sem neyðaraðstoð og öryggisnet fyrir þá sem eru að fara á milli annarra framfærslukerfa eða eiga af einhverjum ástæðum ekki rétt á annarri framfærslu. Áhersla verði lögð á að virkja þá, sem þurfa á neyðaraðstoð að halda, til sjálfshjálpar með fjölbreyttum virkniúrræðum sem henta þörfum sem flestra.

Sveitarfélög setja sér eigin reglur um fjárhagsaðstoð - á heimsíðu velferðarráðuneytisins.

Nánar um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga:

o   Minnisblað sambandsins um stjórnarskrárákvæði varðandi félagsleg réttindi

o   Leiðin til virkrar samfélagsþátttöku – erindi Gyðu Hjartardóttur og Tryggva Þórhallssonar 22. maí 2014 

o   Úrskurður Úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála frá 16. september 2014

  • Frumvarp til laga um breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, lagt fram á Alþingi, des. 2014

o   Frétt á vef sambandsins um frumvarpið og virka velferðarstefnu

o   Ferill frumvarpsins

o   Umsagnir um frumvarpið

§  Umsögn sambandsins dags. 27. febrúar 2015 

  • Ákvæði í öðrum lögum um þátttöku í virkniúrræðum:

o   14. gr. laga nr. 55/2006, um vinnumarkaðsaðgerðir

o   XI. kafli laga nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar

o   7. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð

o   15. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

o   11. gr. laga nr. 60/2012, um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða