Statistics Programme: Áætlun ESB um hagskýrslugerð

Áætlunin felur í sér samstarf á sviði hagskýrslugerðar.