Málefni barna með alvarlegar geð- og þroskaraskanir

Umræðu- og upplýsingafundur

 

Samband íslenskra sveitarfélaga efndi til umræðu- og upplýsingafundi um málefni barna með alvarlegar geð- og þroskaraskanir. Fundurinn var haldinn í Háteigi á Grand hótel föstudaginn 9. febrúar 2018 frá kl. 13:00 - 16:00.

Fundurinn var tekinn upp og er aðgengilegur hér á vef sambandsins.

Tilgangur fundarins er að kalla saman þá aðila sem koma að málefnum barna með geð- og þrosakaraskanir. Farið verður yfir hver staða mála er í dag og hvernig mæta megi þörfum umræddra barna og fjölskyldna sem best. Enda þótt um fremur fámennan hóp barna sé að ræða á hverjum tíma, er verkefnið af þeirri stærðargráðu að samstilltra aðgerða er þörf og með það fyrir augum hafa sveitarfélögin kallað eftir aðgerðum. Á meðal þess sem huga verður að í þessu sambandi eru sérhæfð búsetuúrræði, kostnaðarmat og fjármögnun með hliðsjón af aðkomu félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndar og uppeldis- og menntastofnana.

Til fundarins voru boðaðir félagsmálastjórar og stjórnendur í málefnum fatlaðs fólks, stjórnendur og starfsmenn í barnavernd, Barnaverndarstofa, stjórnendur og sérfræðingar Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins, BUGL, formenn velferðar- og félagsmálanefnda sveitarfélaga og skólanefnda, stjórnendur skólamála, framkvæmdastjórar sveitarfélaga sem og fulltrúar ráðuneyta og hagsmunaaðila.

Dagskrá

    Setning
Valgerður Freyja Ágúsdóttir fundarstjóri
13:00

Áformaðar lagabreytingar
Ingibjörg Broddadóttir, staðgengill skrifstofustjóra, Velferðarráðuneyti

13:20

Kostnaðarmat og fjármögnun
Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur á lögfræði og velferðarsviði, Samband íslenskra sveitarfélaga

 13:35

Börn með fjölþættan þroska- og geðvanda – skilgreiningar og birtingarmyndir
Ingólfur Einarsson barnalæknir og Guðrún Þorsteinsdóttir félagsráðgjafi, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

14:00

Þróun úrræða og meðferðarheimili
Bragi Guðbrandsson forstjóri og Halldór Hauksson, sviðsstjóri meðferðar- og fóstursviðs, Barnaverndarstofa

14:20 Umræður og fyrirspurnir
14:30 K A F F I H L É
14:45

Sjónarhorn sveitarfélags – barnavernd og félagsþjónusta
Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar

15:05 Nú er mál að linni – Sjónarhorn sveitarfélags
Kristjana Gunnarsdóttir skrifstofustjóri, Velferðarsviði Reykjavíkurborgar
15:25

Sjónarhorn heilbrigðiskerfis
Barna- og unglingageðdeild Landspítala – Háskólasjúkrahúss

15:45 Umræður og fyrirspurnir
15:55 Hvað tekur nú við? – Samantekt að fundi loknum
Ellý Alda Þorsteinsdóttir skrifstofustjóri, Velferðarráðuneyti
16:10 Fundarlok

Fundarstjóri: Valgerður Freyja Ágústsdóttir sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði sambandsins.