Utankjörfundaratkvæðagreiðsla

Þann 18. apríl sl. undirrituðu fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga og fulltrúar sýslumanna á Íslandi viljayfirlýsingu um að gera tilraun með aukið aðgengi að utankjörfundaratkvæðagreiðslu við forsetakosningar 2016  með vísan til ákvæða í 58. gr. laga um kosningar til Alþingis þar sem segir m.a. í a-lið greinarinnar, að sýslumenn geti ráðið sérstaka trúnaðarmenn til þess að annast störf kjörstjóra við utankjörfundaratkvæðagreiðslu. Viljayfirlýsing þessi er gerð með vísan til stefnumörkunar sambandsins 2014–2018, þar sem fjallað er um minnkandi kjörsókn og hvernig snúa megi þeirri þróun við.

Tilraunin byggir á því að þau sveitarfélög, sem áhuga hafa á að taka þátt í tilrauninni og vilja auka þjónustu við íbúa, geti óskað eftir því að sýslumaður í viðkomandi umdæmi skip skipi ákveðinn starfsmann eða starfsmenn viðkomandi sveitarfélags sem kjörstjóra. Annaðhvort getur verið um að ræða núverandi starfsmann sveitarfélags, sem sinnir þessu verkefni með öðrum verkefnum eða er tímabundið færður til í starfi, eða einstakling sem er sérstaklega ráðinn til starfans. Jafnframt leggur sveitarfélag til viðunandi húsnæði þar sem utankjörfunaratkvæðagreiðsla fari fram í sveitarfélaginu. Sveitarfélögin beri sjálf kostnað af starfsmanni og húsnæði, en sýslumenn sjá um kostnað við aðra þætti sem snúa að framkvæmd utankjörfundaratkvæðagreiðslunnar og útvega kjörgögn. Viðkomandi trúnaðarmaður lýtur stjórn sýslumanns við framkvæmd utankjörfundaratkvæðagreiðslunnar og þarf trúnaðarmaðurinn að undirrita sérstaka drengskaparyfirlýsingu áður en atkvæðagreiðslan hefst.

Sýslumenn veita allar nánari upplýsingar og hafa alla ábyrgð á framkvæmdinni á sinni hendi og er sveitarfélögum bent á að hafa samband við sýslumann í viðkomandi umdæmi um frekari upplýsingar.