Almenn viðmið um skólareglur grunnskóla komin út

Samkvæmt reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum skal setja skólareglur í hverjum grunnskóla með skýrum viðbrögðum og viðurlögum við brotum á þeim. Í 9. grein hennar segir að mennta- og menningarmálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga skulu í samráði við aðila skólasamfélagsins útbúa almenn viðmið um skólareglur.

Starfshópur sem skipaður var fulltrúum skólastjóra, mennta- og menningarmálaráðuneytis og Sam-bands íslenskra sveitarfélaga vann að gerð viðmiðanna sem eru aðgengileg á upplýsingavef sambandsins.

Vakin er athygli á því að aftast í skjalinu er að finna virka tengla með vísanir í  lög, reglugerðir, alþjóðasáttmála, leiðbeiningar, verklagsreglur og önnur gögn sem lýsandi eru fyrir réttindi og skyldur nemenda í grunnskólum og nýtast við málsmeðferð.

Við vinnu viðmiðanna fór fram umræða um mikilvægi tiltekins verklags vegna tímabundinnar brottvísunar úr skóla. Ákveðið var að skrá það niður og er það jafnframt aðgengilegt á sömu vefslóð. Þá má geta þess að nýútkomin meistaraprófsrannsókn Önnu Grétu Ólafsdóttur, skólastjóra Flóaskóla, um andmælarétt og velferð nemenda við brottvísun úr grunnskóla kom sér vel í vinnu samráðshópsins.