Úthlutun námsleyfa vegna skólaársins 2016-2017

Úthlutun námsleyfa vegna skólaársins 2016-2017 er lokið. Alls bárust Námsleyfasjóði 157 fullgildar umsóknir. Fjármagn til úthlutunar leyfði að veitt væru 34 námsleyfi. Aðeins var hægt að verða við tæplega 22% þeirra beiðna sem fyrir lágu og því ljóst að mörgum fullgildum umsóknum varð að hafna.

Eins og fram kom í auglýsingu um úthlutun námsleyfa og samræmist 6. gr. reglna um Námsleyfasjóð var ákveðið að allt að 1/3 leyfa yrði úthlutað sérstaklega vegna náms sem tengist:

  • hagnýtu læsi og lesskilningi í öllum námsgreinum og     
  • jafnrétti og lýðræði.

Var 11 leyfum úthlutað til slíkra verkefna. Námsleyfum var skipt á milli landshluta með hliðsjón af fjölda starfandi kennara og stjórnenda eftir landshlutum. Tilkynning um niðurstöðu stjórnar Námsleyfasjóðs hefur verið send öllum umsækjendum bréfleiðis.

Upplýsingar um námsleyfihafa má nálgast á vefsíðu Námsleyfasjóðs. Þar eru einnig að finna ýmsar gagnlegar upplýsingar um sjóðinn.

UthlutunNamsleyfa