Stjórn Byggðastofnunar fundaði í Reykjavík

Stjórn Byggðastofnunar hélt formlegan stjórnarfund í Reykjavík í gær. Fékk hún fundaraðstöðu í Ráðhúsi Reykjavíkur. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, ásamt nokkrum embættismönnum, tóku í upphafi þátt í fundinum. Rætt var um gerð nýrrar byggðaáætlunar fyrir árin 2017-2023 og aðkomu Reykjavíkurborgar og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að því verkefni.  

Lög um byggðaáætlun og sóknaráætlanir voru samþykkt á Alþingi þann 30. júní á þessu ári. Með lögunum er verklag sóknaráætlana fest í sessi og það tengt beint við byggðaáætlun.  Hlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga er varða svæðisbundna áætlanagerð er skilgreint og stýrihópur stjórnarráðsins um byggðamál er lögfestur, en hann á að efla samráð og samhæfingu milli ráðuneyta og tryggja samráð við sveitarstjórnarstigið.

Í sóknaráætlunum landshluta skal mælt fyrir um svæðisbundnar áherslur sem eiga að taka mið af meginmarkmiðum byggðaáætlunar.  Byggðastofnun vinnur byggðaáætlun í umboði ráðherra í samvinnu við stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál, en landshlutasamtök sveitarfélaga vinna og bera ábyrgð á framkvæmd sóknaráætlana.

Með nýjum lögum um byggðaáætlun og sóknaráætlanir er sú breyting gerð á byggðaáætlun að hún verður eftirleiðis til sjö ára í stað fjögurra og að hún skal nú ná til landsins alls, einnig höfuðborgarsvæðisins.  Þetta gefur tækifæri og tilefni til að móta betur og þróa áfram verklag við gerð byggðaáætlunar.