Öryggishandbækur fyrir leik- og grunnskóla

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga unnið að gerð handbóka um velferð og öryggi barna í leikskólum og grunnskólum. Bókunum er ætlað að vera leiðarvísir fyrir þá aðila í skólasamfélaginu sem vinna að velferð nemenda, s.s. sveitarstjórnum, rekstraraðilum, skólastjórnendum, kennurum og öðrum sem þar starfa.

Bækurnar má nýta í heild sinni eða nýta þá þætti sem henta hverju sinni. Mikilvægt er þó að í öryggishandbókunum sé tæpt á öllum þeim þáttum sem koma fram í þeim bókum sem hér eru að neðan.

Bækurnar eru fyrst og fremst ætlaðar sem uppflettirit til að auðvelda notendum að fylgja eftir þeim lögum og reglugerðum sem gilda um skólastigin.

Ofbeldi gegn börnum – hlutverk skóla

Út er komin handbókin „Ofbeldi gegn börnum – hlutverk skóla“. Markmiðið með útgáfunni er að upplýsa kennara og annað starfsfólk skóla um einkenni og áhrif ofbeldis á börn og vekja athygli á forvörnum, inngripi og úrræðum sem eru til staðar til að tryggja sem best velferð nemenda.