Dagsetningar samræmdra prófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla

vaettaskoli-030Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur gefið út dagsetningar samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla árið 2013. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir að samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði skuli lögð fyrir alla nemendur í 4. og 7. bekk grunnskóla. Jafnframt er kveðið á um að nemendur 10. bekkjar skuli á fyrri hluta skólaársins þreyta samræmd könnunarpróf í íslensku, ensku og stærðfræði.

Tilgangur samræmdra könnunarprófa í grunnskólum er m.a. að athuga að hvaða marki námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð, vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur og veita nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um námsárangur og námsstöðu nemenda.

Dagsetningar samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk haustið 2013 verða sem hér segir:

  • 10. bekkur
  • Íslenska • mánudagur 23. september
  • Enska • þriðjudagur 24. september
  • Stærðfræði • miðvikudagur 25. september
  • 4. og 7. bekkur
  • Íslenska • fimmtudagur 26. september
  • Stærðfræði • föstudagur 27. september

Ákvörðun um prófdaga samræmdra könnunarprófa haustið 2013 var tekin í samráði við Námsmatsstofnun sem sér um framkvæmd prófanna. Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa er aðgengileg á vef ráðuneytisins.

Samræmd könnunarpróf hefjast klukkan 9:00 að morgni og er gert ráð fyrir að þau raski sem allra minnst venjulegu skólahaldi. Próftími er breytilegur eftir aldri nemenda og má sjá ítarlegar upplýsingar um hann í 2. kafla Handbókar um uppbyggingu og framkvæmd samræmdra könnunarprófa árið 2013 sem sett verður á vef Námsmatsstofnunar í mars 2013.

Skolakrakkar-Reykjanesbae