Viljayfirlýsing um sameiginlega úttekt á þróun skólastarfs undirrituð

Í tilefni þess að aldarfjórðungur er nú liðinn frá því að rekstur grunnskólans fluttist alfarið frá ríki til sveitarfélaga var viljayfirlýsing um sameiginlega úttekt á þróun skólastarfs undirrituð þann 8. nóvember sl.

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, Aldís Hafsteinsdóttir, formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, og Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra undirrituðu viljayfirlýsinguna.

Úttektinni er ætlað að svara spurningunni: Með hvaða hætti geta ríki og sveitarfélög hagnýtt reynslu af yfirfærslu grunnskólans vegna samstarfs um innleiðingu nýrrar menntastefnu til 2030, nýrra laga um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna og aðgerða í byggðaáætlun um skólaþjónustu, starfsþróun og þverfagleg landshlutateymi?

Ný menntastefna til 2030, nýsamþykkt lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna og þingsályktunartillaga um stefnumótandi byggðaáætlun næstu ára boða bætta og samhæfðari þjónustu þvert á fagsvið í þágu barna og fjölskyldna óháð búsetu, með áherslu á snemmtækan stuðning sem fram fer að mestu leyti innan leik- og grunnskóla. Niðurstöður slíkrar úttektar geta gefið mikilvægar upplýsingar sem nýtast við innleiðingu þeirra áætlana ásamt vísbendingum um þróun og framgang stefnumótandi áætlana ríkis og sveitarfélaga, hvað auðveldar framgang þeirra og hvaða hindranir þurfi að yfirstíga. Áætlað er að úttektin verði unnin á næsta ári.

Mögulegir þættir slíkrar úttektar gætu verið:

  • Kortlagning og þróun skólaþjónustu í átt að samhæfingu þvert á fagsvið
  • Þróun laga, reglugerða og námskráa
  • Fagleg stjórnun
  • Þróun námsárangurs og
  • Þróun rekstrarkostnaðar
  • Starfsþróun og hæfni starfsfólks

Lagt er til að leitað verði til innlendra aðila og/eða stofnana um framkvæmdina þ.e. hún myndi að stórum hluta til byggja á fyrirliggjandi gögnum, rannsóknum og viðtölum við þá sem skipuðu stærstu hlutverkin við undirbúning og framkvæmd yfirfærslunnar. Rétt þykir að kalla íslenskan rannsóknavettvang í menntavísindum til ábyrgðar í þessu skyni og styrkja hann þannig um leið.

Til stóð að undirrita yfirlýsinguna við lok Skólaþings sveitarfélaga 2021, sem halda átti 8. nóvember en tekin var sú ákvörðun að fresta því um óákveðinn tíma á meðan 5. bylgja Covid-19 gengur yfir.

Lilja Alfreðsdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Aldís Hafsteinsdóttir, Ásmundur Einar Daðason og Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi sambandsins.