Viðmiðunarreglur um framlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka

Á fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga 22. mars var ákveðið að viðmið við úthlutun framlaga til stjórnmálasamtaka skyldi vera  189 kr. á hvern íbúa sem lögheimili á í sveitarfélaginu 1. janúar á ári hverju.

Í 5. gr. laga um starfsemi stjórnmálasamtaka er kveðið á um að sveitarfélögum sé skylt að veita árlegt framlag til stjórnmálasamtaka sem fengið hafa a.m.k. einn mann kjörinn í sveitarstjórn eða hlotið hafa hið minnsta 5% atkvæða í næstliðnum sveitarstjórnarkosningum. Skal framlögum úthlutað í hlutfalli við atkvæðamagn. Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga skal skv. sömu grein setja viðmiðunarreglur um úthlutun framlaga sem endurskoða skal árlega.

Á því ári sem sveitarstjórnarkosningar eru haldnar skal úthlutað helmingi árlegs framlags fyrir kosningar, en síðari helmingi að þeim loknum og þá í samræmi við kjörfylgi í nýafstöðnum kosningum. Skilyrði úthlutunar framlaga er að viðkomandi stjórnmálasamtök hafi áður uppfyllt upplýsingaskyldu sína við ríkisendurskoðanda, sbr. 8. og 9. gr. laga um laga um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra nr. 162/2006.

Á fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga 22. mars var ákveðið að viðmið við úthlutun framlaga til stjórnmálasamtaka skyldi vera  189 kr. á hvern íbúa sem lögheimili á í sveitarfélaginu 1. janúar á ári hverju.  Þessi fjárhæð tekur breytingum árlega miðað við vísitölu neysluverðs í október ár hvert og er grunnvísitalan 511,2 stig, m.v. október 2021.

Um er að ræða viðmiðunarreglur og er sveitarfélögum í sjálfsvald sett hvort þau nýti sér þær.